ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 97.4 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพระกุมารสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพัฒนาการศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 4 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 93.4 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนเสถียร สพป. บึงกาฬ 93.2 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 93.2 ทอง 5  
7 โรงเรียนวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร" สพป. นครพนม เขต 1 92.8 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนชุมแพ สพป. ขอนแก่น เขต 5 92.6 ทอง 8  
9 โรงเรียนพัฒนาปัญญา สพป. อุดรธานี เขต 1 92.6 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านหนองอียอ สพป. สุรินทร์ เขต 2 92.4 ทอง 10  
11 โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 92.2 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านจันทร์ สพป. อุดรธานี เขต 3 91.8 ทอง 12  
13 โรงเรียนปราสาท สพป. สุรินทร์ เขต 3 91.8 ทอง 12  
14 โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ สพป. ขอนแก่น เขต 3 91.8 ทอง 12  
15 โรงเรียนบ้านหนองหัวลิงหนองขอน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 91.6 ทอง 15  
16 โรงเรียนกุลโน สพป. นครราชสีมา เขต 7 91.4 ทอง 16  
17 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 91.2 ทอง 17  
18 โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา สพป. อำนาจเจริญ 91.2 ทอง 17  
19 โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา สพป. อุบลราชธานี เขต 2 91.2 ทอง 17  
20 โรงเรียนบ้านกุดตาใกล้ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 90.8 ทอง 20  
21 โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 1 90.8 ทอง 20  
22 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 90.8 ทอง 20  
23 โรงเรียนอาเวมารีอา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90.8 ทอง 20  
24 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 5 90.6 ทอง 24  
25 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 90.6 ทอง 24  
26 โรงเรียนอนุบาลสุดา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 90.6 ทอง 24  
27 โรงเรียนบ้านหนองสระพัง สพป. มุกดาหาร 90.4 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 90.2 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านแขมใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง 29  
30 โรงเรียนสุทธสิริโสภา สพป. หนองคาย เขต 2 90 ทอง 29  
31 โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก สพป. นครราชสีมา เขต 6 89.8 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 89.4 ทอง 32  
33 โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ สพป. อุดรธานี เขต 2 89.4 ทอง 32  
34 โรงเรียนบ้านสามแยกภูกอย สพป. ยโสธร เขต 2 89.2 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านเสม็ด "สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร" สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 89.2 ทอง 34  
36 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 89.2 ทอง 34  
37 โรงเรียนเก้งเต็ก สพป. นครราชสีมา เขต 2 89.2 ทอง 34  
38 โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 89 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย สพป. เลย เขต 2 89 ทอง 38  
40 โรงเรียนบ้านนาแก สพป. ชัยภูมิ เขต 2 89 ทอง 38  
41 โรงเรียนกุดแห่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 88.8 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 88.8 ทอง 41  
43 โรงเรียนบ้านบุตาสง สพป. นครราชสีมา เขต 4 88.4 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา สพป. สกลนคร เขต 1 88.2 ทอง 44  
45 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88 ทอง 45  
46 โรงเรียนบ้านหนองบง สพป. เลย เขต 3 87.8 ทอง 46  
47 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 3 87.6 ทอง 47  
48 โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว สพป. ยโสธร เขต 1 87.4 ทอง 48  
49 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 87.2 ทอง 49  
50 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 87.2 ทอง 49  
51 โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 87 ทอง 51  
52 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. ขอนแก่น เขต 2 87 ทอง 51  
53 โรงเรียนบ้านหนองบัวลี สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 86.4 ทอง 53  
54 โรงเรียนบ้านวังผา สพป. เลย เขต 1 86.2 ทอง 54  
55 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง สพป. นครพนม เขต 2 86 ทอง 55  
56 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข สพป. มหาสารคาม เขต 2 85.8 ทอง 56  
57 โรงเรียนโคกศรีวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 85.2 ทอง 57  
58 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. สกลนคร เขต 3 84.8 ทอง 58  
59 โรงเรียนศศิกานต์น้ำโสม สพป. อุดรธานี เขต 4 84.4 ทอง 59  
60 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 83.8 ทอง 60  
61 โรงเรียนทศพรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 80 ทอง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน