ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบึงหอม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองแข้ สพป. ยโสธร เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. ขอนแก่น เขต 4 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 80 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านโคกก่อง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 80 ทอง 4  
7 โรงเรียนซับตะเคียน สพป. นครราชสีมา เขต 4 70 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง สพป. อุดรธานี เขต 4 70 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ สพป. สกลนคร เขต 3 70 เงิน 7  
10 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 70 เงิน 7  
11 โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด สพป. อุดรธานี เขต 1 70 เงิน 7  
12 โรงเรียนบ้านหนองบัว(อ.เกษตรสมบูรณ์) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 70 เงิน 7  
13 โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง สพป. สกลนคร เขต 1 70 เงิน 7  
14 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ สพป. อุดรธานี เขต 2 70 เงิน 7  
15 โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย สพป. สกลนคร เขต 2 70 เงิน 7  
16 โรงเรียนบ้านหัวคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70 เงิน 7  
17 โรงเรียนบ้านอาวอย สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 70 เงิน 7  
18 โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 70 เงิน 7  
19 โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ สพป. หนองคาย เขต 1 60 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ สพป. ยโสธร เขต 1 60 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 60 ทองแดง 19  
22 โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ สพป. นครราชสีมา เขต 7 60 ทองแดง 19  
23 โรงเรียนบ้านเก่าค้อ สพป. นครราชสีมา เขต 6 60 ทองแดง 19  
24 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 60 ทองแดง 19  
25 โรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลา สพป. อำนาจเจริญ 60 ทองแดง 19  
26 โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 45 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด สพป. สุรินทร์ เขต 3 45 เข้าร่วม 26  
28 โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 45 เข้าร่วม 26  
29 โรงเรียนบ้านผือ สพป. หนองคาย เขต 2 45 เข้าร่วม 26  
30 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 1 45 เข้าร่วม 26  
31 โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 45 เข้าร่วม 26  
32 โรงเรียนบ้านหินลาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 45 เข้าร่วม 26  
33 โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 45 เข้าร่วม 26  
34 โรงเรียนชุมชนบ้านซาง สพป. บึงกาฬ 40 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนชุมชนหนองหิน สพป. เลย เขต 2 40 เข้าร่วม 34  
36 โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น สพป. นครพนม เขต 1 40 เข้าร่วม 34  
37 โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง สพป. ขอนแก่น เขต 3 40 เข้าร่วม 34  
38 โรงเรียน บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 35 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ สพป. มุกดาหาร 35 เข้าร่วม 38  
40 โรงเรียนบ้านท่ากูบ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 35 เข้าร่วม 38  
41 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 35 เข้าร่วม 38  
42 โรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย สพป. อุดรธานี เขต 3 35 เข้าร่วม 38  
43 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 35 เข้าร่วม 38  
44 โรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 35 เข้าร่วม 38  
45 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 35 เข้าร่วม 38  
46 โรงเรียนบ้านหนองไทร สพป. นครราชสีมา เขต 5 35 เข้าร่วม 38  
47 โรงเรียนบ้านอ่างศิลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 35 เข้าร่วม 38  
48 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 35 เข้าร่วม 38  
49 โรงเรียนชุมชนบัวคำ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 30 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนดอนปอวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 30 เข้าร่วม 49  
51 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ สพป. นครพนม เขต 2 30 เข้าร่วม 49  
52 โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 3 30 เข้าร่วม 49  
53 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม สพป. เลย เขต 1 30 เข้าร่วม 49  
54 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 30 เข้าร่วม 49  
55 โรงเรียนบ้านโชกเหนือ สพป. สุรินทร์ เขต 1 30 เข้าร่วม 49  
56 โรงเรียนบ้านโนนเปือย สพป. สุรินทร์ เขต 2 30 เข้าร่วม 49  
57 โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 25 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 20 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 15 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง สพป. เลย เขต 3 15 เข้าร่วม 59  
61 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน