ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกมลลักษณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพัฒนาเด็ก สพป. ขอนแก่น เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 85 ทอง 4  
6 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาแสง สพป. บึงกาฬ 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนกรุณาศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 2 60 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 3 60 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา. สพป. นครราชสีมา เขต 6 60 ทองแดง 8  
11 โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 60 ทองแดง 8  
12 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 60 ทองแดง 8  
13 โรงเรียนบ้านจานแสนไชย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 60 ทองแดง 8  
14 โรงเรียนบ้านดงตาหวัง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 60 ทองแดง 8  
15 โรงเรียนบ้านพระแก้ว สพป. สุรินทร์ เขต 3 60 ทองแดง 8  
16 โรงเรียนบ้านม่วงไข่ สพป. ยโสธร เขต 2 60 ทองแดง 8  
17 โรงเรียนบ้านร่องจิก สพป. เลย เขต 3 60 ทองแดง 8  
18 โรงเรียนบ้านสำโรง(สนม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 60 ทองแดง 8  
19 โรงเรียนบ้านหนองดุด สพป. นครพนม เขต 2 60 ทองแดง 8  
20 โรงเรียนบ้านหนองแดง สพป. อุดรธานี เขต 2 60 ทองแดง 8  
21 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 60 ทองแดง 8  
22 โรงเรียนบ้านห้วยโจด สพป. ขอนแก่น เขต 3 60 ทองแดง 8  
23 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 60 ทองแดง 8  
24 โรงเรียนบ้านเหล่าหนองแคน สพป. มหาสารคาม เขต 3 60 ทองแดง 8  
25 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 60 ทองแดง 8  
26 โรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 60 ทองแดง 8  
27 โรงเรียนพระกุมารศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 2 60 ทองแดง 8  
28 โรงเรียนมหาราช 2 สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 60 ทองแดง 8  
29 โรงเรียนวัดหินมงคล สพป. นครราชสีมา เขต 2 60 ทองแดง 8  
30 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์โพนสูง สพป. อุดรธานี เขต 3 60 ทองแดง 8  
31 โรงเรียนศรีแก้งคร้อ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 60 ทองแดง 8  
32 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 60 ทองแดง 8  
33 โรงเรียนสายมิตรปักธงชัย7 สพป. นครราชสีมา เขต 3 60 ทองแดง 8  
34 โรงเรียนสายมิตรโนนไทย 6 สพป. นครราชสีมา เขต 5 60 ทองแดง 8  
35 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 5 60 ทองแดง 8  
36 โรงเรียนหนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 60 ทองแดง 8  
37 โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 60 ทองแดง 8  
38 โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 4 60 ทองแดง 8  
39 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 60 ทองแดง 8  
40 โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 60 ทองแดง 8  
41 โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง สพป. เลย เขต 2 60 ทองแดง 8  
42 โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 60 ทองแดง 8  
43 โรงเรียนอนุบาลญาริดา สพป. อุดรธานี เขต 4 60 ทองแดง 8  
44 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 60 ทองแดง 8  
45 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 สพป. ชัยภูมิ เขต 1 60 ทองแดง 8  
46 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 60 ทองแดง 8  
47 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร สพป. มุกดาหาร 60 ทองแดง 8  
48 โรงเรียนอนุบาลยโสธร สพป. ยโสธร เขต 1 60 ทองแดง 8  
49 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 3 60 ทองแดง 8  
50 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 60 ทองแดง 8  
51 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 60 ทองแดง 8  
52 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน สพป. สกลนคร เขต 2 60 ทองแดง 8  
53 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 60 ทองแดง 8  
54 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป. อุดรธานี เขต 1 60 ทองแดง 8  
55 โรงเรียนอนุบาลเธียรวนนท์ สพป. หนองคาย เขต 2 60 ทองแดง 8  
56 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 60 ทองแดง 8  
57 โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 60 ทองแดง 8  
58 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล สพป. สกลนคร เขต 1 60 ทองแดง 8  
59 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก สพป. นครพนม เขต 1 60 ทองแดง 8  
60 โรงเรียนเอกปัญญา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 60 ทองแดง 8  
61 โรงเรียนโคกก่องวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 60 ทองแดง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน