ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 90.6 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านจันทร์ สพป. อุดรธานี เขต 3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนประชาสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 89.2 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) สพป. นครราชสีมา เขต 4 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองเทา สพป. นครพนม เขต 2 88.8 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง "สระมะค่าวิทยา" สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 88.6 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 1 88.6 ทอง 7  
9 โรงเรียนทศพรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 87.8 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านมะมัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 87.4 ทอง 10  
11 โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 3 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านป่าแขมหนองเรือ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 86.8 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86.4 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านพระแก้ว สพป. สุรินทร์ เขต 3 85.8 ทอง 14  
15 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85.2 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านนาโส่ สพป. ยโสธร เขต 2 85.2 ทอง 15  
17 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 85 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 84.8 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านแข้ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 83 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง สพป. สกลนคร เขต 3 82.8 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านโนนงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81.2 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ สพป. เลย เขต 1 80.6 ทอง 22  
23 โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 80.4 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 79.8 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา สพป. บึงกาฬ 79.6 เงิน 25  
26 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 79.6 เงิน 25  
27 โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล สพป. สกลนคร เขต 1 79.4 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านสะอาด สพป. ขอนแก่น เขต 5 79 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านส้มป่อย"รอดนุกูล" สพป. มุกดาหาร 79 เงิน 28  
30 โรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ) สพป. นครราชสีมา เขต 6 78 เงิน 30  
31 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 77.8 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านตระมูง สพป. สุรินทร์ เขต 2 77.4 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ สพป. นครราชสีมา เขต 7 77.4 เงิน 32  
34 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง สพป. มหาสารคาม เขต 2 76 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล สพป. ชัยภูมิ เขต 1 75.4 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านนาทม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 75.2 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านตะเคียนราม สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 73.8 เงิน 37  
38 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 1 73.2 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านช่างปี่ สพป. สุรินทร์ เขต 1 73 เงิน 39  
40 โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง สพป. อำนาจเจริญ 72.4 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ สพป. หนองคาย เขต 2 72.4 เงิน 40  
42 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน สพป. นครราชสีมา เขต 2 71.8 เงิน 42  
43 โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 71.2 เงิน 43  
44 โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา สพป. หนองคาย เขต 1 71.2 เงิน 43  
45 โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ สพป. สกลนคร เขต 2 70.8 เงิน 45  
46 โรงเรียนธารน้ำใจ สพป. นครพนม เขต 1 70.8 เงิน 45  
47 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์2 สพป. อุดรธานี เขต 4 70.8 เงิน 45  
48 โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง สพป. เลย เขต 2 68.6 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนบ้านท่าช้าง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 2) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 68.2 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 67.8 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 67.4 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ สพป. ขอนแก่น เขต 1 66.6 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนบ้านคำกลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 65.8 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 65.6 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 5 65.2 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนชุมชนทมป่าข่า สพป. อุดรธานี เขต 2 65 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 3 63.8 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 62.4 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนวังใหม่พัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 61.6 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนบ้านสงเปือย สพป. ยโสธร เขต 1 - -  
61 โรงเรียนบ้านโคกลาด สพป. อุดรธานี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน