ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลธีรา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 94 ทอง 4  
6 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 94 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านป่ากุงใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนชุมแพ สพป. ขอนแก่น เขต 5 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 90 ทอง 9  
11 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 89.8 ทอง 11  
12 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 89.8 ทอง 11  
13 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 3 89 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 4 89 ทอง 13  
15 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี สพป. อุดรธานี เขต 2 88.8 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ สพป. สกลนคร เขต 3 88.6 ทอง 16  
17 โรงเรียนชุมชนนางัว สพป. นครพนม เขต 2 88.2 ทอง 17  
18 โรงเรียนประจันตวิทยา สพป. เลย เขต 2 88 ทอง 18  
19 โรงเรียนมัญจาคริสเตียน สพป. ขอนแก่น เขต 2 88 ทอง 18  
20 โรงเรียนมารีย์ธงชัย สพป. นครราชสีมา เขต 3 87.8 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 87.6 ทอง 21  
22 โรงเรียนอนุบาลเธียรวนนท์ สพป. หนองคาย เขต 2 87.6 ทอง 21  
23 โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 87.4 ทอง 23  
24 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 87.4 ทอง 23  
25 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล สพป. ขอนแก่น เขต 3 87.2 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม สพป. นครราชสีมา เขต 4 87 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านหนองบัวลี สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 86.8 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านหนองอียอ สพป. สุรินทร์ เขต 2 86.8 ทอง 27  
29 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86.8 ทอง 27  
30 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร สพป. มุกดาหาร 86.8 ทอง 27  
31 โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1 86.8 ทอง 27  
32 โรงเรียนกุดแห่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 86.4 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์ สพป. ยโสธร เขต 1 86.4 ทอง 32  
34 โรงเรียนอนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์) สพป. สุรินทร์ เขต 1 86.4 ทอง 32  
35 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน สพป. สกลนคร เขต 2 86.4 ทอง 32  
36 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป. อุดรธานี เขต 1 86.4 ทอง 32  
37 โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 86.2 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สพป. อุดรธานี เขต 3 86 ทอง 38  
39 โรงเรียนหนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85.8 ทอง 39  
40 โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ สพป. นครราชสีมา เขต 5 85.8 ทอง 39  
41 โรงเรียนบ้านพระแก้ว สพป. สุรินทร์ เขต 3 85.6 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ สพป. เลย เขต 3 85.6 ทอง 41  
43 โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 85.6 ทอง 41  
44 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 85.4 ทอง 44  
45 โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 85.2 ทอง 45  
46 โรงเรียนบ้านบึงทับปรางค์ สพป. นครราชสีมา เขต 2 85.2 ทอง 45  
47 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85.2 ทอง 45  
48 โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 85 ทอง 48  
49 โรงเรียนบ้านค้อน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 4 84.8 ทอง 49  
50 โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา สพป. ยโสธร เขต 2 84.6 ทอง 50  
51 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ สพป. อำนาจเจริญ 84.4 ทอง 51  
52 โรงเรียนหนองบัวประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 84.2 ทอง 52  
53 โรงเรียนโคกศรีวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 83.6 ทอง 53  
54 โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 80.2 ทอง 54  
55 โรงเรียนน้ำพอง สพป. ขอนแก่น เขต 4 80 ทอง 55  
56 โรงเรียนทศพรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 78 เงิน 56  
57 โรงเรียนบ้านโนนเสถียร สพป. บึงกาฬ 78 เงิน 56  
58 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 77 เงิน 58  
59 โรงเรียนบ้านหนองคลองหัวขัว สพป. มหาสารคาม เขต 3 77 เงิน 58  
60 โรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 75 เงิน 60  
61 โรงเรียนบ้านนาภู สพป. มหาสารคาม เขต 2 75 เงิน 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน