ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านยางคำ สพป. สกลนคร เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 สพป. นครราชสีมา เขต 4 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทวารไพร สพป. สุรินทร์ เขต 1 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 6 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 82 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านบุ(รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านคึมข่า สพป. อำนาจเจริญ 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล สพป. บึงกาฬ 80 ทอง 9  
11 โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1 79 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป. นครราชสีมา เขต 3 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านลุมพุก สพป. อุบลราชธานี เขต 2 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 76 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ด สพป. มุกดาหาร 76 เงิน 14  
16 โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 3 75 เงิน 16  
17 โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 75 เงิน 16  
18 โรงเรียนวังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 74 เงิน 18  
19 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 5 สพป. นครราชสีมา เขต 7 73 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านกะแอก สพป. อุบลราชธานี เขต 4 73 เงิน 19  
21 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 73 เงิน 19  
22 โรงเรียนท่าแร่วิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 72 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านคำจำปา สพป. หนองคาย เขต 2 72 เงิน 22  
24 โรงเรียนบ้านหนองสรวง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 72 เงิน 22  
25 โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมใต้ สพป. นครราชสีมา เขต 5 71 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านหนองศาลาป่าชาด สพป. ชัยภูมิ เขต 2 70 เงิน 26  
27 โรงเรียนป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล สพป. ยโสธร เขต 2 70 เงิน 26  
28 โรงเรียนบ้านทับกี่ สพป. เลย เขต 3 69 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 69 ทองแดง 28  
30 โรงเรียนอนุบาลเรืองชาญ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 67 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนบ้านแบก(แบกสมบูรณ์วิทย์) สพป. มหาสารคาม เขต 3 66 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 66 ทองแดง 31  
33 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 66 ทองแดง 31  
34 โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 66 ทองแดง 31  
35 โรงเรียนบ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) สพป. สุรินทร์ เขต 2 65 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ สพป. นครพนม เขต 2 65 ทองแดง 35  
37 โรงเรียนบ้านชาดฮี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 64 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 64 ทองแดง 37  
39 โรงเรียนโคกศรีวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 64 ทองแดง 37  
40 โรงเรียนโนนตาวิทย์ สพป. นครราชสีมา เขต 2 64 ทองแดง 37  
41 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 63 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนบ้านนาโก สพป. เลย เขต 2 63 ทองแดง 41  
43 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 63 ทองแดง 41  
44 โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สพป. อุดรธานี เขต 3 63 ทองแดง 41  
45 โรงเรียนบ้านขามหนองครอง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 62 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. นครพนม เขต 1 61 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนบ้านบัวขาว สพป. ยโสธร เขต 1 59 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนบ้านนางเลิ้งโคกล่าม สพป. มหาสารคาม เขต 2 58 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 58 เข้าร่วม 48  
50 โรงเรียนบ้านโคกก่อง สพป. อุดรธานี เขต 2 58 เข้าร่วม 48  
51 โรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 57 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนบ้านเขว้า สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 55 เข้าร่วม 52  
53 โรงเรียนบ้านหนองน้ำเค็ม สพป. อุดรธานี เขต 1 54 เข้าร่วม 53  
54 โรงเรียนบ้านเทื่อม สพป. อุดรธานี เขต 4 54 เข้าร่วม 53  
55 โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม สพป. ขอนแก่น เขต 3 53 เข้าร่วม 55  
56 โรงเรียนบ้านหนองเเวงยาว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 53 เข้าร่วม 55  
57 โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ สพป. สกลนคร เขต 2 53 เข้าร่วม 55  
58 โรงเรียนวัดบ้านกะชาย สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 51 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนบ้านนางเตี้ยไศลทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 49 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนบ้านกุดพังเครือ สพป. ขอนแก่น เขต 4 48 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน