ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) สพป. นครราชสีมา เขต 1 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน คึมชาด สพป. ขอนแก่น เขต 3 93 ทอง 4  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ สพป. ขอนแก่น เขต 1 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาเหล่า สพป. อุดรธานี เขต 2 92 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง สพป. นครราชสีมา เขต 3 89.5 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยทอง สพป. เลย เขต 3 89.5 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านช่อระกา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านห้วยหิน สพป. สกลนคร เขต 3 88 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านแนงมุด สพป. สุรินทร์ เขต 3 88 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 87.5 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 87 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป. นครราชสีมา เขต 2 87 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านนาดี (นาเยีย) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 86 ทอง 17  
18 โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 85 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านนาซาว สพป. บึงกาฬ 84 ทอง 19  
20 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 83 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านห้วยอาลัย สพป. เลย เขต 1 82 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 82 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านยางเตี้ย สพป. สุรินทร์ เขต 1 81.5 ทอง 23  
24 โรงเรียนวัดโกรกประดู่ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 81 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านคูบัว สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 80.5 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านตระมูง สพป. สุรินทร์ เขต 2 80 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สพป. มหาสารคาม เขต 3 79.5 เงิน 27  
28 โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข สพป. ขอนแก่น เขต 2 79 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านสุวรรณวารี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 79 เงิน 28  
30 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สกลนคร เขต 2 78 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม สพป. ยโสธร เขต 1 77 เงิน 31  
32 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า) สพป. อุดรธานี เขต 1 76 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 75.5 เงิน 33  
34 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก สพป. นครราชสีมา เขต 7 75 เงิน 34  
35 โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน สพป. นครราชสีมา เขต 5 74 เงิน 35  
36 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 74 เงิน 35  
37 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น สพป. เลย เขต 2 73 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 72 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง สพป. อุดรธานี เขต 3 71.5 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก สพป. ชัยภูมิ เขต 3 71 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 71 เงิน 40  
42 โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 70 เงิน 42  
43 โรงเรียนวันครู 2502. สพป. นครราชสีมา เขต 6 70 เงิน 42  
44 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 69 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 4 69 ทองแดง 44  
46 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 68 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 67 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง สพป. ยโสธร เขต 2 66 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 66 ทองแดง 48  
50 โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 65 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี สพป. นครพนม เขต 1 65 ทองแดง 50  
52 โรงเรียนบ้านปรือคัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 65 ทองแดง 50  
53 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สพป. อำนาจเจริญ 65 ทองแดง 50  
54 โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 65 ทองแดง 50  
55 โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 65 ทองแดง 50  
56 โรงเรียนบ้านโพนก่อ สพป. นครพนม เขต 2 65 ทองแดง 50  
57 โรงเรียนเรียนร่วมทรายน้อยขามป้อม สพป. มุกดาหาร 65 ทองแดง 50  
58 โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ สพป. หนองคาย เขต 1 65 ทองแดง 50  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน