ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนซับมงคลวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ สพป. สกลนคร เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียน บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 94 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ สพป. ขอนแก่น เขต 5 94 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 93 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพ 3 สพป. มุกดาหาร 93 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ สพป. นครราชสีมา เขต 7 92 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด สพป. ขอนแก่น เขต 2 92 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 92 ทอง 9  
12 โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 91 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 90 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น สพป. นครราชสีมา เขต 4 90 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านแก้งยาว สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90 ทอง 13  
16 โรงเรียนบ้านพระแก้ว สพป. สุรินทร์ เขต 3 83 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านภูเขาทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 81 ทอง 17  
18 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร สพป. มหาสารคาม เขต 1 81 ทอง 17  
19 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น สพป. อุดรธานี เขต 4 80 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านดินจี่ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 79 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น สพป. เลย เขต 2 79 เงิน 20  
22 โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 78 เงิน 22  
23 โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง สพป. อำนาจเจริญ 77 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 77 เงิน 23  
25 โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง สพป. นครราชสีมา เขต 3 76 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 76 เงิน 25  
27 โรงเรียนบ้านหนองลาด สพป. อุดรธานี เขต 3 76 เงิน 25  
28 โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 75 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 75 เงิน 28  
30 โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 75 เงิน 28  
31 โรงเรียนบ้านโนนยานาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 74 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. หนองคาย เขต 2 74 เงิน 31  
33 โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 73 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านหัวคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 73 เงิน 33  
35 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 73 เงิน 33  
36 โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) สพป. สกลนคร เขต 2 72 เงิน 36  
37 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 68 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบ้านงูเหลือม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 67 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง สพป. มหาสารคาม เขต 3 67 ทองแดง 38  
40 โรงเรียนบ้านแก้ง สพป. สกลนคร เขต 3 67 ทองแดง 38  
41 โรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 67 ทองแดง 38  
42 โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ สพป. อุดรธานี เขต 2 66 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนบ้านค้อน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 4 66 ทองแดง 42  
44 โรงเรียนบ้านสงเปือย สพป. เลย เขต 1 66 ทองแดง 42  
45 โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง สพป. ขอนแก่น เขต 1 66 ทองแดง 42  
46 โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย สพป. นครราชสีมา เขต 2 65 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 65 ทองแดง 46  
48 โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 5 65 ทองแดง 46  
49 โรงเรียนธารน้ำใจ สพป. นครพนม เขต 1 65 ทองแดง 46  
50 โรงเรียนบ้านสร้างหลวงสร้างคำ สพป. อุดรธานี เขต 1 65 ทองแดง 46  
51 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. ขอนแก่น เขต 4 65 ทองแดง 46  
52 โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 65 ทองแดง 46  
53 โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง สพป. ยโสธร เขต 1 64 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนด่านซ้าย สพป. เลย เขต 3 63 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ สพป. นครพนม เขต 2 63 ทองแดง 54  
56 โรงเรียนบ้านตึกชุม สพป. สุรินทร์ เขต 2 63 ทองแดง 54  
57 โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ สพป. ยโสธร เขต 2 62 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนบ้านนาสะแบง สพป. บึงกาฬ 62 ทองแดง 57  
59 โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง สพป. ขอนแก่น เขต 3 62 ทองแดง 57  
60 โรงเรียนบ้านสนามสามัคคี โรตารี่ 2 สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 61 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 61 ทองแดง 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน