ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคำโพธิ์โคกก่อง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนสูงใหม่วังทอง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี สพป. อุดรธานี เขต 3 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 88 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านดงกระชู สพป. อุบลราชธานี เขต 5 88 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว สพป. นครราชสีมา เขต 2 88 ทอง 6  
10 โรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 5 88 ทอง 6  
11 โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมี่ยง สพป. สกลนคร เขต 3 88 ทอง 6  
12 โรงเรียนบ้านหนองแปน สพป. ขอนแก่น เขต 3 88 ทอง 6  
13 โรงเรียนบ้านหนองแหน สพป. มหาสารคาม เขต 3 88 ทอง 6  
14 โรงเรียนบ้านหัวขัว สพป. เลย เขต 2 88 ทอง 6  
15 โรงเรียนบ้านโพธิ์2 สพป. อุดรธานี เขต 4 88 ทอง 6  
16 โรงเรียนหนองนางตุ้มบากหัวคำ สพป. ยโสธร เขต 1 88 ทอง 6  
17 โรงเรียนหนองอารีพิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 88 ทอง 6  
18 โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต สพป. ชัยภูมิ เขต 3 88 ทอง 6  
19 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง 6  
20 โรงเรียนบ้านตาดรินทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 87 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านนางิ้วนาโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 87 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ สพป. ขอนแก่น เขต 2 87 ทอง 20  
23 โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 87 ทอง 20  
24 โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป. หนองคาย เขต 2 87 ทอง 20  
25 โรงเรียนบ้านหนองเสือ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 87 ทอง 20  
26 โรงเรียนบ้านแนงมุด สพป. สุรินทร์ เขต 3 87 ทอง 20  
27 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ สพป. ยโสธร เขต 2 87 ทอง 20  
28 โรงเรียนบ้านไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 3 87 ทอง 20  
29 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 87 ทอง 20  
30 โรงเรียนบ้านตะโกโคก สพป. นครราชสีมา เขต 6 86 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 86 ทอง 30  
32 โรงเรียนบ้านโนนกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 86 ทอง 30  
33 โรงเรียนชุมชนโนนสูง สพป. อุดรธานี เขต 1 85 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านขุนหาญ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85 ทอง 33  
35 โรงเรียนบ้านดอนก่อกกเหลี่ยม สพป. มหาสารคาม เขต 1 85 ทอง 33  
36 โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ สพป. สุรินทร์ เขต 2 85 ทอง 33  
37 โรงเรียนบ้านบาก2 สพป. มุกดาหาร 85 ทอง 33  
38 โรงเรียนบ้านหนองสมอประชาพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 1 85 ทอง 33  
39 โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 85 ทอง 33  
40 โรงเรียนบ้านเหล่าศรีโหนโห่ สพป. นครพนม เขต 2 85 ทอง 33  
41 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 85 ทอง 33  
42 โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา สพป. อุดรธานี เขต 2 85 ทอง 33  
43 โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว สพป. สุรินทร์ เขต 1 85 ทอง 33  
44 โรงเรียนบ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ สพป. บึงกาฬ 85 ทอง 33  
45 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 85 ทอง 33  
46 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง 33  
47 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 85 ทอง 33  
48 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 85 ทอง 33  
49 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" สพป. เลย เขต 1 85 ทอง 33  
50 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก สพป. นครราชสีมา เขต 7 84 ทอง 50  
51 โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 84 ทอง 50  
52 โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) สพป. ขอนแก่น เขต 1 84 ทอง 50  
53 โรงเรียนบ้านวังกะเบา สพป. นครพนม เขต 1 84 ทอง 50  
54 โรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 84 ทอง 50  
55 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง 50  
56 โรงเรียนบ้านโนนไฮ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 84 ทอง 50  
57 โรงเรียนวัดบ้านบุขี้เหล็ก สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 84 ทอง 50  
58 โรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคม สพป. อำนาจเจริญ 84 ทอง 50  
59 โรงเรียนบ้านหนองด้วงวังประทุม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 83 ทอง 59  
60 โรงเรียนบ้านนาผักก้าม สพป. เลย เขต 3 81 ทอง 60  
61 โรงเรียนบ้านนาแก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81 ทอง 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน