ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคุย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 87.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ สพป. สกลนคร เขต 3 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านยางเตี้ย สพป. สุรินทร์ เขต 1 82 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง สพป. นครราชสีมา เขต 5 81.5 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 81.25 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านบุ่งเบา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาน้อย สพป. นครพนม เขต 2 80.75 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 2 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านทุ่งมน สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 75.75 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75.5 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. มุกดาหาร 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า สพป. อุดรธานี เขต 2 75 เงิน 14  
16 โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม สพป. นครราชสีมา เขต 4 75 เงิน 14  
17 โรงเรียนอนุบาลพยุห์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 75 เงิน 14  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 74.75 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม สพป. ยโสธร เขต 1 74.5 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง สพป. ยโสธร เขต 2 74 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 74 เงิน 20  
22 โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 73.75 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. อุบลราชธานี เขต 4 73.5 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านยางเครือ-ด่านน้อย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 73.5 เงิน 23  
25 โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง สพป. อำนาจเจริญ 72.5 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านโคกกุง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 68.5 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ สพป. นครราชสีมา เขต 1 68.25 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 68 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านห้วยเตย สพป. ขอนแก่น เขต 4 67.25 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านแบง สพป. หนองคาย เขต 2 67 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนบ้านโนนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 67 ทองแดง 30  
32 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 2 สพป. นครราชสีมา เขต 3 66.75 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 66.5 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง สพป. อุดรธานี เขต 3 65.75 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. ชัยภูมิ เขต 1 65.5 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนบ้านโนนเชือก สพป. ชัยภูมิ เขต 3 65.5 ทองแดง 35  
37 โรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูป สพป. นครราชสีมา เขต 7 65.5 ทองแดง 35  
38 โรงเรียนบ้านหนองนาคำ สพป. อุดรธานี เขต 1 64.5 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา สพป. บึงกาฬ 63.25 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านศรีภูมิ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 63.25 ทองแดง 39  
41 โรงเรียนด่านใต้วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 0 เข้าร่วม  
42 โรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์ สพป. เลย เขต 3 0 เข้าร่วม  
43 โรงเรียนบ้านจรเข้มาก สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 0 เข้าร่วม  
44 โรงเรียนบ้านดอนบม สพป. ขอนแก่น เขต 1 0 เข้าร่วม  
45 โรงเรียนบ้านตาเสาะ สพป. สุรินทร์ เขต 3 0 เข้าร่วม  
46 โรงเรียนบ้านติ้วน้อย สพป. เลย เขต 1 0 เข้าร่วม  
47 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 4 0 เข้าร่วม  
48 โรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี สพป. ขอนแก่น เขต 3 0 เข้าร่วม  
49 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย สพป. เลย เขต 2 0 เข้าร่วม  
50 โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 0 เข้าร่วม  
51 โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 0 เข้าร่วม  
52 โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง สพป. มหาสารคาม เขต 1 0 เข้าร่วม  
53 โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก สพป. นครราชสีมา เขต 2 0 เข้าร่วม  
54 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สพป. มหาสารคาม เขต 2 0 เข้าร่วม  
55 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดประชาราษฎร์รังสรรค์ สพป. นครราชสีมา เขต 6 0 เข้าร่วม  
56 โรงเรียนบ้านโนนงามศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 0 เข้าร่วม  
57 โรงเรียนบ้านโนนเลียง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 0 เข้าร่วม  
58 โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 0 เข้าร่วม  
59 โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 0 เข้าร่วม  
60 โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 0 เข้าร่วม  
61 โรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน