ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ สพป. สกลนคร เขต 1 94.2 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 93.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 91.3 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาสะแบง สพป. บึงกาฬ 90.3 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 88.9 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านผักคำภู สพป. สกลนคร เขต 2 88.5 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านภูเหล็ก สพป. ขอนแก่น เขต 2 88.4 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านน้ำซึม สพป. อุดรธานี เขต 4 87.9 ทอง 9  
10 โรงเรียนสวัสดีวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 87.8 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) สพป. นครราชสีมา เขต 3 87.4 ทอง 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน สพป. เลย เขต 1 86.8 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 86.4 ทอง 13  
14 โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 86.4 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านสะพานหิน สพป. ชัยภูมิ เขต 3 86.2 ทอง 15  
16 โรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ) สพป. นครราชสีมา เขต 6 86.2 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85.5 ทอง 17  
18 โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ สพป. สกลนคร เขต 3 85.1 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านทัพกระบือ สพป. สุรินทร์ เขต 1 85 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านปางแก(สภาประชานุกูล) สพป. นครราชสีมา เขต 4 85 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป. ยโสธร เขต 2 85 ทอง 19  
22 โรงเรียนบ้านดงหวาย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 84.8 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม สพป. ยโสธร เขต 1 84.7 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านโนนขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 84.7 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 84.7 ทอง 23  
26 โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 84.5 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง สพป. หนองคาย เขต 1 84.4 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง สพป. ขอนแก่น เขต 1 84.1 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 83.9 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง สพป. สุรินทร์ เขต 3 83.9 ทอง 30  
32 โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 83.8 ทอง 32  
33 โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 83.6 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านฝางวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 83.6 ทอง 33  
35 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 83.6 ทอง 33  
36 โรงเรียนบ้านนาขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 83.5 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป. มหาสารคาม เขต 2 83.4 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านวังสะพุง สพป. เลย เขต 2 83.1 ทอง 38  
39 โรงเรียนวัดบ้านกะหาด สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 83.1 ทอง 38  
40 โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82.9 ทอง 40  
41 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว สพป. นครพนม เขต 2 82.8 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านโนนบอน สพป. อุบลราชธานี เขต 4 82.5 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 82.4 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านผือ สพป. หนองคาย เขต 2 82.3 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านโจดนาตาล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 82.3 ทอง 44  
46 โรงเรียนบ้านโนนตาล สพป. นครราชสีมา เขต 5 82.2 ทอง 46  
47 โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 82.1 ทอง 47  
48 โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย สพป. มุกดาหาร 81.8 ทอง 48  
49 โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา สพป. อุดรธานี เขต 3 81.6 ทอง 49  
50 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 1 81.4 ทอง 50  
51 โรงเรียนบ้านอุ่มจาน สพป. อุดรธานี เขต 2 81.3 ทอง 51  
52 โรงเรียนบ้านดงกลาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 80.9 ทอง 52  
53 โรงเรียนบ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ สพป. ขอนแก่น เขต 3 80.5 ทอง 53  
54 โรงเรียนเมืองยาง "คุรุราษฎร์อุทิศ" สพป. นครราชสีมา เขต 7 80.1 ทอง 54  
55 โรงเรียนบ้านผักไหม สพป. สุรินทร์ เขต 2 - -  
56 โรงเรียนบ้านโพนทัน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน