ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ สพป. ขอนแก่น เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. สกลนคร เขต 3 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบึงหอม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 89.8 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว สพป. หนองคาย เขต 1 88.4 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 2 87.4 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านคูเมือง สพป. นครราชสีมา เขต 5 87.2 ทอง 8  
9 โรงเรียนเมืองอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87.2 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านผักบุ้ง สพป. อุดรธานี เขต 4 86.8 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ สพป. มหาสารคาม เขต 2 86.7 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านตาโกน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 86.6 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 86.6 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สพป. ชัยภูมิ เขต 3 86.4 ทอง 14  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 86.2 ทอง 15  
16 โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา สพป. นครพนม เขต 1 86 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านโนนสวาง สพป. บึงกาฬ 85.8 ทอง 17  
18 โรงเรียนศิลาโป่งคำ สพป. ขอนแก่น เขต 4 85.8 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านห้วยหัน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85.4 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านหินโคน สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 85.2 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านนายูง สพป. อุดรธานี เขต 2 85 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองเก็ม สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 84.9 ทอง 22  
23 โรงเรียนหนองเรือ-แก้งกฐินภูจำปา-นาคำสามัคคี (กลุ่มลำเซบาย) สพป. อำนาจเจริญ 84.8 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านแดง สพป. มหาสารคาม เขต 1 84.4 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84.2 ทอง 25  
26 โรงเรียนวังหินประชาสรรค์ สพป. นครราชสีมา เขต 7 83.7 ทอง 26  
27 โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 4 83.6 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านเขวาหรดี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 83.2 ทอง 28  
29 โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 83.2 ทอง 28  
30 โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย สพป. เลย เขต 2 83.1 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย สพป. นครราชสีมา เขต 6 83.1 ทอง 30  
32 โรงเรียนบ้านเซซ่งพัฒนา สพป. ยโสธร เขต 2 83 ทอง 32  
33 โรงเรียนบะเค (ราษฏร์ผดุงวิทยาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 82.8 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านหนองสาย สพป. นครราชสีมา เขต 2 82.8 ทอง 33  
35 โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด สพป. อุดรธานี เขต 1 82.4 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านทับช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 1 82.2 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านผักคำภู สพป. สกลนคร เขต 2 82.2 ทอง 36  
38 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 82.2 ทอง 36  
39 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 82 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก สพป. มหาสารคาม เขต 3 82 ทอง 39  
41 โรงเรียนบ้านหนองบึง สพป. สุรินทร์ เขต 2 81.7 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 81.7 ทอง 41  
43 โรงเรียนบ้านป่าก้าว สพป. อุดรธานี เขต 3 81.6 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 81.6 ทอง 43  
45 โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน สพป. มุกดาหาร 81 ทอง 45  
46 โรงเรียนบ้านห้วยตาด สพป. เลย เขต 1 81 ทอง 45  
47 โรงเรียนบ้านปากแดง สพป. เลย เขต 3 80.9 ทอง 47  
48 โรงเรียนบ้านแสนกาง สพป. สุรินทร์ เขต 3 80.8 ทอง 48  
49 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. นครพนม เขต 2 80.6 ทอง 49  
50 โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ สพป. ขอนแก่น เขต 3 80.2 ทอง 50  
51 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80 ทอง 51  
52 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. หนองคาย เขต 2 80 ทอง 51  
53 โรงเรียนบ้านหนองแอก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 80 ทอง 51  
54 โรงเรียนบ้านเขว้า สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 79.4 เงิน 54  
55 โรงเรียนพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) สพป. ยโสธร เขต 1 79 เงิน 55  
56 โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 78.8 เงิน 56  
57 โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 75.6 เงิน 57  
58 โรงเรียนรวมบัณฑิตศึกษา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน