ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) สพป. นครพนม เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา สพป. เลย เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนากั้ง สพป. บึงกาฬ 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบึงหอม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสมสะอาด สพป. อุบลราชธานี เขต 5 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโจรก สพป. สุรินทร์ เขต 3 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. มหาสารคาม เขต 1 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร สพป. นครพนม เขต 2 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านคูบ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 86 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) สพป. สกลนคร เขต 1 86 ทอง 10  
14 โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 86 ทอง 10  
15 โรงเรียนหนองแวงวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 3 86 ทอง 10  
16 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) สพป. นครราชสีมา เขต 7 86 ทอง 10  
17 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 85 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 85 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 85 ทอง 17  
20 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง 17  
21 โรงเรียนหนองขามวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 85 ทอง 17  
22 โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 2 85 ทอง 17  
23 โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 84 ทอง 23  
24 โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 84 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านคูขาด สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 84 ทอง 23  
26 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่. สพป. นครราชสีมา เขต 6 84 ทอง 23  
27 โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 84 ทอง 23  
28 โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 84 ทอง 23  
29 โรงเรียนบ้านแก่งดูกใส สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง 23  
30 โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84 ทอง 23  
31 โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 4 84 ทอง 23  
32 โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม สพป. นครราชสีมา เขต 3 84 ทอง 23  
33 โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 83 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านขามทะเลสอ สพป. นครราชสีมา เขต 5 83 ทอง 33  
35 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 83 ทอง 33  
36 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (บัวบานวิทยาคม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 83 ทอง 33  
37 โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 82 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สพป. เลย เขต 1 82 ทอง 37  
39 โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ สพป. ยโสธร เขต 1 82 ทอง 37  
40 โรงเรียนบ้านศรีวิชัย สพป. สกลนคร เขต 3 82 ทอง 37  
41 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 82 ทอง 37  
42 โรงเรียนบ้านหนองแข้ สพป. ยโสธร เขต 2 82 ทอง 37  
43 โรงเรียนหินฝนวิทยาคม สพป. ชัยภูมิ เขต 3 82 ทอง 37  
44 โรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ สพป. อุดรธานี เขต 1 81 ทอง 44  
45 โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 81 ทอง 44  
46 โรงเรียนบ้านกะกำ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 81 ทอง 44  
47 โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 44  
48 โรงเรียนบ้านหนองแสน สพป. มหาสารคาม เขต 2 81 ทอง 44  
49 โรงเรียนบ้านแก้งนาง สพป. มุกดาหาร 81 ทอง 44  
50 โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 1 80 ทอง 50  
51 โรงเรียนบ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี) สพป. สุรินทร์ เขต 1 80 ทอง 50  
52 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 80 ทอง 50  
53 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา สพป. หนองคาย เขต 2 80 ทอง 50  
54 โรงเรียนวิมลวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 79 เงิน 54  
55 โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย สพป. อุดรธานี เขต 4 78 เงิน 55  
56 โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง สพป. ขอนแก่น เขต 3 77 เงิน 56  
57 โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป. นครราชสีมา เขต 2 76 เงิน 57  
58 โรงเรียนบ้านเกิ้ง สพป. ขอนแก่น เขต 2 75 เงิน 58  
59 โรงเรียนชุมชนห้วยยาง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 74 เงิน 59  
60 โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 73 เงิน 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน