ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ สพป. ยโสธร เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. สุรินทร์ เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม สพป. นครราชสีมา เขต 6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน สพป. นครราชสีมา เขต 2 90.4 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์ สพป. สกลนคร เขต 3 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) สพป. สกลนคร เขต 2 87.4 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม (พิศิษฐ์พิทยาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านคูบ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 87 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 86.8 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 86.5 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ สพป. สกลนคร เขต 1 85.8 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านใจดี สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 85.8 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านแบง สพป. หนองคาย เขต 2 85.2 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ สพป. ขอนแก่น เขต 4 85 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านนาบอน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 84.6 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านว่าน สพป. หนองคาย เขต 1 84.4 ทอง 16  
17 โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 84.2 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านประทุนอายอง สพป. สุรินทร์ เขต 1 84.2 ทอง 17  
19 โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 84 ทอง 19  
20 โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 83.8 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านวังสำราญ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 83.6 ทอง 21  
22 โรงเรียนอมรสิริสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 83.6 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านดอนกลอย สพป. อุดรธานี เขต 3 83.4 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล สพป. อุบลราชธานี เขต 4 83.4 ทอง 23  
25 โรงเรียนวัดพรหมราช สพป. นครราชสีมา เขต 3 83.4 ทอง 23  
26 โรงเรียนหนองโนราษฏร์บำรุง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 83.4 ทอง 23  
27 โรงเรียนบ้านสะพาน สพป. นครราชสีมา เขต 1 83 ทอง 27  
28 โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82.8 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม สพป. เลย เขต 1 82.8 ทอง 28  
30 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน สพป. นครพนม เขต 2 82.6 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 82.6 ทอง 30  
32 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ สพป. ขอนแก่น เขต 5 82.2 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านหนองนาคำ สพป. อุดรธานี เขต 1 82 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม สพป. เลย เขต 2 81.8 ทอง 34  
35 โรงเรียนมุกดาลัย สพป. มุกดาหาร 81.8 ทอง 34  
36 โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 81.8 ทอง 34  
37 โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 81.6 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านนาชุม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81.2 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. ขอนแก่น เขต 3 80.8 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านคำโซ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 80.6 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน สพป. นครพนม เขต 1 80.2 ทอง 41  
42 โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก (เสรีธรรมวิทยา) สพป. นครราชสีมา เขต 5 80.2 ทอง 41  
43 โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 79.6 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 78.4 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านแสงสว่าง สพป. อุดรธานี เขต 2 76.8 เงิน 45  
46 โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 75.8 เงิน 46  
47 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 75.8 เงิน 46  
48 โรงเรียนโคกเครือวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 75.6 เงิน 48  
49 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 75.2 เงิน 49  
50 โรงเรียนบ้านนาฝาย สพป. มหาสารคาม เขต 2 75.2 เงิน 49  
51 โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 74.8 เงิน 51  
52 โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๑ สพป. บึงกาฬ 74.8 เงิน 51  
53 โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 74.4 เงิน 53  
54 โรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูป สพป. นครราชสีมา เขต 7 74.4 เงิน 53  
55 โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 74 เงิน 55  
56 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.เสนางคนิคม) สพป. อำนาจเจริญ 70.2 เงิน 56  
57 โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย สพป. ยโสธร เขต 1 67.6 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนบ้านทิพย์นวด สพป. สุรินทร์ เขต 2 66.8 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สพป. ชัยภูมิ เขต 3 66.2 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนยางโกนวิทย์ สพป. อุดรธานี เขต 4 61.8 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนบ้านดอนบม สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน