ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ สพป. มหาสารคาม เขต 2 95.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนตระการพืชผล สพป. อุบลราชธานี เขต 2 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคกกกม่วง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านไม้แดง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 92 ทอง 4  
6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล สพป. ขอนแก่น เขต 3 92 ทอง 4  
7 โรงเรียนวรราชวิทยา สพป. เลย เขต 2 92 ทอง 4  
8 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 92 ทอง 4  
9 โรงเรียนบ้านเวินบึก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 91.5 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนทัน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 91 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านกระเทียม (ราษฎร์วิทยาคม) สพป. สุรินทร์ เขต 3 90 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 90 ทอง 11  
13 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 89 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านท่าโสม สพป. อุดรธานี เขต 4 89 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 7 89 ทอง 13  
16 โรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงาม สพป. สกลนคร เขต 3 88 ทอง 16  
17 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 88 ทอง 16  
18 โรงเรียนโนนอุดมศึกษา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 88 ทอง 16  
19 โรงเรียนธารน้ำใจ สพป. นครพนม เขต 1 87.5 ทอง 19  
20 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 87.5 ทอง 19  
21 โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 87.5 ทอง 19  
22 โรงเรียนซับแดงซำไผ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 87 ทอง 22  
23 โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 87 ทอง 22  
24 โรงเรียนแสนสุข สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 87 ทอง 22  
25 โรงเรียนบ้านนาทม สพป. ยโสธร เขต 2 86.5 ทอง 25  
26 โรงเรียนน้ำพุงจัดระเบียบวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 86 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านโนนโกและสาขาซำผักหนาม สพป. ขอนแก่น เขต 5 86 ทอง 26  
28 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 85.5 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านหนองพลวง สพป. นครราชสีมา เขต 6 85 ทอง 29  
30 โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม สพป. สกลนคร เขต 2 84.5 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สพป. นครราชสีมา เขต 5 84 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านโคกลาด สพป. อุดรธานี เขต 1 84 ทอง 31  
33 โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 84 ทอง 31  
34 โรงเรียนบ้านชาติ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 83.5 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านหนองหัวลิงหนองขอน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83.5 ทอง 34  
36 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๕ (บ้านโกส้ม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 83 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านนาถ่อน สพป. มุกดาหาร 82.5 ทอง 37  
38 โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 82 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านหนองเรือ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 82 ทอง 38  
40 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. นครพนม เขต 2 80.5 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านพะวร สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 80.5 ทอง 40  
42 โรงเรียนบ้านทรายมูล สพป. อุดรธานี เขต 3 80 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านไพศาล(ลี้ลอยอุทิศ) สพป. มหาสารคาม เขต 3 80 ทอง 42  
44 โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง สพป. เลย เขต 3 79.5 เงิน 44  
45 โรงเรียนโนนยางดอนเม็ก สพป. หนองคาย เขต 2 79.5 เงิน 44  
46 โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 79 เงิน 46  
47 โรงเรียนนาโกวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 79 เงิน 46  
48 โรงเรียนบ้านเหล่ายูง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 79 เงิน 46  
49 โรงเรียนบ้านโคกพลวง สพป. นครราชสีมา เขต 2 79 เงิน 46  
50 โรงเรียนสง่าพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 4 79 เงิน 46  
51 โรงเรียนชุมชนห้วยยาง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 78 เงิน 51  
52 โรงเรียนบ้านโนนจำปา สพป. อุดรธานี เขต 2 78 เงิน 51  
53 โรงเรียนบ้านห้วยหวาย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 77 เงิน 53  
54 โรงเรียนบ้านท่าสีไค สพป. บึงกาฬ 76.5 เงิน 54  
55 โรงเรียนบ้านสงาว สพป. เลย เขต 1 - -  
56 โรงเรียนบ้านโนนบอน สพป. อุบลราชธานี เขต 4 - -  
57 โรงเรียนฮั่วเคี้ยว สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน