ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี สพป. อุดรธานี เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน สพป. นครพนม เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสุทธสิริโสภา สพป. หนองคาย เขต 2 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดบ้านตำแย สพป. นครราชสีมา เขต 7 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนท่าสะอาด สพป. เลย เขต 1 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง สพป. มหาสารคาม เขต 3 91 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง สพป. ขอนแก่น เขต 5 91 ทอง 6  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) สพป. ยโสธร เขต 2 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านตลุกพลวง สพป. นครราชสีมา เขต 6 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านสร้างก่อ2 สพป. อุดรธานี เขต 4 88 ทอง 11  
13 โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 87 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านคำไผ่ สพป. บึงกาฬ 86 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านเขื่องคำ สพป. ยโสธร เขต 1 85 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านแดงสว่าง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 85 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 84.5 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านเหล่าคราม สพป. มุกดาหาร 84 ทอง 18  
19 โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก สพป. อำนาจเจริญ 83.5 ทอง 19  
20 โรงเรียนวัดบ้านกะชาย สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 83 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82.5 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 82 ทอง 22  
23 โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 สพป. อุบลราชธานี เขต 2 82 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านกลางใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81.5 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านโนนค้อ(บุณฑริก) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 81 ทอง 25  
26 โรงเรียน บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 80 ทอง 26  
27 โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 80 ทอง 26  
28 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 80 ทอง 26  
29 โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 80 ทอง 26  
30 โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 80 ทอง 26  
31 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 80 ทอง 26  
32 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 80 ทอง 26  
33 โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์ สพป. อุดรธานี เขต 3 80 ทอง 26  
34 โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 5 80 ทอง 26  
35 โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 2 80 ทอง 26  
36 โรงเรียนบ้านดงกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 80 ทอง 26  
37 โรงเรียนบ้านดงน้อย สพป. นครพนม เขต 2 80 ทอง 26  
38 โรงเรียนบ้านตะโนน สพป. สุรินทร์ เขต 3 80 ทอง 26  
39 โรงเรียนบ้านตาเอก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 80 ทอง 26  
40 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. อุบลราชธานี เขต 4 80 ทอง 26  
41 โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด สพป. เลย เขต 2 80 ทอง 26  
42 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง 26  
43 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 80 ทอง 26  
44 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. เลย เขต 3 80 ทอง 26  
45 โรงเรียนบ้านวาใหญ่ สพป. สกลนคร เขต 3 80 ทอง 26  
46 โรงเรียนบ้านสระขุด สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 80 ทอง 26  
47 โรงเรียนบ้านสะอาด สพป. ขอนแก่น เขต 1 80 ทอง 26  
48 โรงเรียนบ้านหนองคูขาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง 26  
49 โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม สพป. นครราชสีมา เขต 4 80 ทอง 26  
50 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 26  
51 โรงเรียนบ้านหนองสาย สพป. นครราชสีมา เขต 2 80 ทอง 26  
52 โรงเรียนบ้านหนองหน่อง สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 26  
53 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 80 ทอง 26  
54 โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง 26  
55 โรงเรียนยางคำวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 80 ทอง 26  
56 โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ สพป. นครราชสีมา เขต 1 80 ทอง 26  
57 โรงเรียนหนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80 ทอง 26  
58 โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง สพป. หนองคาย เขต 1 80 ทอง 26  
59 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 80 ทอง 26  
60 โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 80 ทอง 26  
61 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 80 ทอง 26  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน