ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบัว คุรุราษฎร์สามัคคี สพป. สกลนคร เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนขนงพระใต้ สพป. นครราชสีมา เขต 4 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกลางใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 91 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 91 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 91 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านสร้างก่อ2 สพป. อุดรธานี เขต 4 91 ทอง 4  
9 โรงเรียนบ้านเหล่าคราม สพป. มุกดาหาร 91 ทอง 4  
10 โรงเรียนบ้านวังบง สพป. สกลนคร เขต 3 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านอาเลา สพป. สุรินทร์ เขต 2 89 ทอง 10  
12 โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านคูเมือง สพป. นครราชสีมา เขต 5 88 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านนามั่ง สพป. อุดรธานี เขต 1 88 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านหนองแวง (อ.น้ำเกลี้ยง) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 88 ทอง 13  
16 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 88 ทอง 13  
17 โรงเรียนบ้านแดงน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 88 ทอง 13  
18 โรงเรียนบ้านแทรง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 88 ทอง 13  
19 โรงเรียนบ้านโคกรัมย์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 88 ทอง 13  
20 โรงเรียนบ้านโคกเทียม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 88 ทอง 13  
21 โรงเรียนวัดละลวด สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 88 ทอง 13  
22 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 88 ทอง 13  
23 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 2 87 ทอง 23  
24 โรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 87 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 7 87 ทอง 23  
26 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 87 ทอง 23  
27 โรงเรียนบ้านคำหว้า สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง 23  
28 โรงเรียนบ้านโพนสวาง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 87 ทอง 23  
29 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. เลย เขต 1 87 ทอง 23  
30 โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง สพป. หนองคาย เขต 1 87 ทอง 23  
31 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 87 ทอง 23  
32 โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 86 ทอง 32  
33 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 86 ทอง 32  
34 โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ สพป. เลย เขต 2 86 ทอง 32  
35 โรงเรียนบ้านอ้อมกอประชาสามัคคี สพป. อุดรธานี เขต 3 86 ทอง 32  
36 โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 86 ทอง 32  
37 โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 85 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านดงถาวร สพป. สุรินทร์ เขต 1 85 ทอง 37  
39 โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี สพป. นครพนม เขต 1 85 ทอง 37  
40 โรงเรียนบ้านตาเอก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85 ทอง 37  
41 โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 85 ทอง 37  
42 โรงเรียนบ้านบ่อหิน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 84 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง 42  
44 โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา สพป. บึงกาฬ 84 ทอง 42  
45 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 1 84 ทอง 42  
46 โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา สพป. นครราชสีมา เขต 6 83 ทอง 46  
47 โรงเรียนบ้านดอนโจด สพป. ขอนแก่น เขต 3 83 ทอง 46  
48 โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 46  
49 โรงเรียนบ้านหินลาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 83 ทอง 46  
50 โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) สพป. ยโสธร เขต 1 82 ทอง 50  
51 โรงเรียนวัดฤาษีสถิต สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 82 ทอง 50  
52 โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 81 ทอง 52  
53 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ สพป. นครพนม เขต 2 81 ทอง 52  
54 โรงเรียนบ้านบุกระโทก สพป. นครราชสีมา เขต 2 81 ทอง 52  
55 โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ สพป. ขอนแก่น เขต 4 81 ทอง 52  
56 โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง สพป. ยโสธร เขต 2 79 เงิน 56  
57 โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก สพป. อำนาจเจริญ 78 เงิน 57  
58 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก สพป. มหาสารคาม เขต 3 70 เงิน 58  
59 โรงเรียนบ้านท่าลาด สพป. อุบลราชธานี เขต 4 70 เงิน 58  
60 โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ สพป. หนองคาย เขต 2 70 เงิน 58  
61 โรงเรียนบ้านทับกี่ สพป. เลย เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน