ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม สพป. ขอนแก่น เขต 5 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านมะกอก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 96 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 95 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 94 ทอง 6  
7 โรงเรียนสุมเส้าวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 94 ทอง 6  
8 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 94 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 7 93 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง สพป. ยโสธร เขต 2 93 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี สพป. ขอนแก่น เขต 3 93 ทอง 9  
12 โรงเรียนบ้านโนนโพ สพป. สุรินทร์ เขต 2 93 ทอง 9  
13 โรงเรียนบ้านชะโนด2 สพป. มุกดาหาร 92 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 92 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 92 ทอง 13  
16 โรงเรียนบ้านแสรออ สพป. สุรินทร์ เขต 1 92 ทอง 13  
17 โรงเรียนบ้านโคกกลอย สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 92 ทอง 13  
18 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด สพป. สกลนคร เขต 3 92 ทอง 13  
19 โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง สพป. หนองคาย เขต 1 92 ทอง 13  
20 โรงเรียนบ้านคอนสาร สพป. ชัยภูมิ เขต 2 91 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) สพป. อุดรธานี เขต 2 91 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านระกา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 91 ทอง 20  
23 โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 91 ทอง 20  
24 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 91 ทอง 20  
25 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 91 ทอง 20  
26 โรงเรียนสังขะวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 3 91 ทอง 20  
27 โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง 27  
28 โรงเรียนชุมชนบัวคำ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 90 ทอง 27  
29 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย สพป. นครราชสีมา เขต 5 90 ทอง 27  
30 โรงเรียนบ้านกกทอง สพป. เลย เขต 1 90 ทอง 27  
31 โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ สพป. นครราชสีมา เขต 2 90 ทอง 27  
32 โรงเรียนบ้านนากั้ง สพป. บึงกาฬ 90 ทอง 27  
33 โรงเรียนบ้านวังโพน สพป. ขอนแก่น เขต 4 90 ทอง 27  
34 โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 90 ทอง 27  
35 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 90 ทอง 27  
36 โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง 27  
37 โรงเรียนบ้านเขื่องคำ สพป. ยโสธร เขต 1 90 ทอง 27  
38 โรงเรียนบ้านโสกแดง สพป. มหาสารคาม เขต 1 90 ทอง 27  
39 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 90 ทอง 27  
40 โรงเรียนตะแบกวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 89 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านตลุกพลวง สพป. นครราชสีมา เขต 6 89 ทอง 40  
42 โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 89 ทอง 40  
43 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. เลย เขต 3 89 ทอง 40  
44 โรงเรียนบ้านโคกเที่ยง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89 ทอง 40  
45 โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 89 ทอง 40  
46 โรงเรียนหมองมันปลาวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 89 ทอง 40  
47 โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 88 ทอง 47  
48 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห สพป. สกลนคร เขต 1 87 ทอง 48  
49 โรงเรียนบ้านนาคำพรสันติ สพป. อุดรธานี เขต 3 87 ทอง 48  
50 โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง สพป. มหาสารคาม เขต 3 87 ทอง 48  
51 โรงเรียนบ้านโนนสมบุรณ์ สพป. อุดรธานี เขต 4 87 ทอง 48  
52 โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน สพป. นครพนม เขต 1 86 ทอง 52  
53 โรงเรียนบ้านร่องสะอาด สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 85 ทอง 53  
54 โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ สพป. ขอนแก่น เขต 1 85 ทอง 53  
55 โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 85 ทอง 53  
56 โรงเรียนบ้านหนองแคน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 82 ทอง 56  
57 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก สพป. นครพนม เขต 2 82 ทอง 56  
58 โรงเรียนวัดฤาษีสถิต สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 82 ทอง 56  
59 โรงเรียนคีรีวัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 4 81 ทอง 59  
60 โรงเรียนบ้านเชียงอาด สพป. หนองคาย เขต 2 81 ทอง 59  
61 โรงเรียนบ้านใหม่ (คุรุราษฎร์พัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 81 ทอง 59  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน