ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ สพป. สกลนคร เขต 3 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก สพป. อุดรธานี เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโดนอาว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโสกคร้อ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ สพป. สกลนคร เขต 1 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 91 ทอง 7  
8 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ สพป. นครราชสีมา เขต 7 91 ทอง 7  
9 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 91 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านหนองอียอ สพป. สุรินทร์ เขต 2 90 ทอง 10  
11 โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านเก่าปอแดง สพป. นครราชสีมา เขต 3 89 ทอง 12  
13 โรงเรียนชุมชนกระนวน สพป. ขอนแก่น เขต 4 88 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 88 ทอง 13  
16 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านสวนมอนคำ สพป. อุดรธานี เขต 2 87 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านเค็ง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 87 ทอง 16  
19 โรงเรียนบ้านเอราวัณ สพป. เลย เขต 2 87 ทอง 16  
20 โรงเรียนบ้านชีลองใต้ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร สพป. ขอนแก่น เขต 3 86 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านหัวงัว สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 20  
23 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 85 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านขามเฒ่า สพป. มหาสารคาม เขต 1 85 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน สพป. ยโสธร เขต 1 85 ทอง 23  
26 โรงเรียนบ้านโนนหัวนา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 85 ทอง 23  
27 โรงเรียนสังขะวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 3 85 ทอง 23  
28 โรงเรียนบ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ สพป. ขอนแก่น เขต 2 84 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านเซซ่งพัฒนา สพป. ยโสธร เขต 2 84 ทอง 28  
30 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง (อ.น้ำเกลี้ยง) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 84 ทอง 28  
31 โรงเรียนบ้านเสมา สพป. นครราชสีมา เขต 5 83 ทอง 31  
32 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 83 ทอง 31  
33 โรงเรียนชุนบ้านเหลื่อม สพป. นครราชสีมา เขต 6 82 ทอง 33  
34 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 82 ทอง 33  
35 โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 82 ทอง 33  
36 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 81 ทอง 36  
37 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย สพป. เลย เขต 1 81 ทอง 36  
38 โรงเรียนธารน้ำใจ สพป. นครพนม เขต 1 80 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านนาทุ่ม สพป. เลย เขต 3 80 ทอง 38  
40 โรงเรียนบ้านบะยาว สพป. ขอนแก่น เขต 1 80 ทอง 38  
41 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป. อุดรธานี เขต 1 80 ทอง 38  
42 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย สพป. นครราชสีมา เขต 4 79 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านห้วยพระ สพป. นครพนม เขต 2 79 เงิน 42  
44 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 79 เงิน 42  
45 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. หนองคาย เขต 1 78 เงิน 45  
46 โรงเรียนอนุบาลคำชะอี สพป. มุกดาหาร 78 เงิน 45  
47 โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 77 เงิน 47  
48 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 77 เงิน 47  
49 โรงเรียนบ้านดงพลอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 76 เงิน 49  
50 โรงเรียนบ้านต่างแคน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 76 เงิน 49  
51 โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ สพป. หนองคาย เขต 2 76 เงิน 49  
52 โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 75 เงิน 52  
53 โรงเรียนบ้านไพศาล(ลี้ลอยอุทิศ) สพป. มหาสารคาม เขต 3 75 เงิน 52  
54 โรงเรียนบ้านสร้างโหง่น สพป. อุบลราชธานี เขต 4 74 เงิน 54  
55 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ2 สพป. อุดรธานี เขต 4 74 เงิน 54  
56 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 73 เงิน 56  
57 โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ สพป. บึงกาฬ 73 เงิน 56  
58 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 72 เงิน 58  
59 โรงเรียนบ้านแหลไหล่ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 72 เงิน 58  
60 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 70 เงิน 60  
61 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน