ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 91.2 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหาด สพป. ขอนแก่น เขต 5 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัด สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง สพป. นครพนม เขต 1 88.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 88.2 ทอง 5  
6 โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87.6 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 87.4 ทอง 8  
9 โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 87.2 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 86.6 ทอง 10  
11 โรงเรียน บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 86.4 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 86.25 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านนาหว้า สพป. นครพนม เขต 2 86.2 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. หนองคาย เขต 2 86 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 3 85.4 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านโนนยอ สพป. นครราชสีมา เขต 7 85.4 ทอง 15  
17 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 85.4 ทอง 15  
18 โรงเรียนบ้านนาดี สพป. ชัยภูมิ เขต 2 85.2 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. อุดรธานี เขต 3 85.2 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านดงน้อย สพป. อุดรธานี เขต 2 85 ทอง 20  
21 โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา สพป. เลย เขต 2 85 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 84.8 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล) สพป. ยโสธร เขต 2 84.8 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. ยโสธร เขต 1 84.6 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 83.8 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านโป่งสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 83.8 ทอง 25  
27 โรงเรียนอนุบาลชุลีพร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 83.8 ทอง 25  
28 โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี สพป. สกลนคร เขต 3 83.5 ทอง 28  
29 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" สพป. เลย เขต 1 83.4 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านดองดึง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 83.2 ทอง 30  
31 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 83 ทอง 31  
32 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห สพป. สกลนคร เขต 1 82.25 ทอง 32  
33 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 82.2 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านโจรก สพป. สุรินทร์ เขต 3 82 ทอง 34  
35 โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 81.75 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านกลาง(ภูเรือ) สพป. เลย เขต 3 81.6 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านนาลาว สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 81.6 ทอง 36  
38 โรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 81.6 ทอง 36  
39 โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 81.4 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด สพป. นครราชสีมา เขต 5 81.4 ทอง 39  
41 โรงเรียนบ้านซองแมว สพป. มหาสารคาม เขต 1 81.2 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (บุญคุรุราษฎร์วิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 81 ทอง 42  
43 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป. อุดรธานี เขต 1 80.6 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านหนองแวงสวนกล้วย สพป. มหาสารคาม เขต 3 80.4 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านหนองนาง สพป. หนองคาย เขต 1 80.2 ทอง 45  
46 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 80.2 ทอง 45  
47 โรงเรียนบ้านหนองตาด สพป. สุรินทร์ เขต 2 80 ทอง 47  
48 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 79.4 เงิน 48  
49 โรงเรียนบ้านตะแกรง สพป. นครราชสีมา เขต 2 79.4 เงิน 48  
50 โรงเรียนบ้านดงหลวง สพป. มุกดาหาร 78.6 เงิน 50  
51 โรงเรียนบ้านซับใต้ สพป. นครราชสีมา เขต 4 78.4 เงิน 51  
52 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. ขอนแก่น เขต 2 78 เงิน 52  
53 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม สพป. บึงกาฬ 77.8 เงิน 53  
54 โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 3 77.8 เงิน 53  
55 โรงเรียนบ้านนาบัว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 77.8 เงิน 53  
56 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 76.8 เงิน 56  
57 โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน สพป. นครราชสีมา เขต 6 73.8 เงิน 57  
58 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ สพป. อุดรธานี เขต 4 73.6 เงิน 58  
59 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 66.4 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนบ้านนาค่าย สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -  
61 โรงเรียนบ้านาง้อง สพป. ขอนแก่น เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน