ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง สพป. นครราชสีมา เขต 3 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโคกนาดี สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (บัวบานวิทยาคม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคำบอน สพป. ยโสธร เขต 1 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 3 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 90 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านกลางใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านตาเอก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 88 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด สพป. เลย เขต 2 88 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านหนองชุม สพป. ยโสธร เขต 2 88 ทอง 8  
12 โรงเรียนบ้านคูเมือง สพป. นครราชสีมา เขต 5 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 87 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 1 87 ทอง 12  
15 โรงเรียนบ้านกะเอิน สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 86 ทอง 15  
16 โรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 86 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านดงเมย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 85 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 2 85 ทอง 17  
20 โรงเรียนบ้านหนองสว่าง สพป. อุดรธานี เขต 3 85 ทอง 17  
21 โรงเรียนวัดกลางดง สพป. นครราชสีมา เขต 4 85 ทอง 17  
22 โรงเรียนชุมชนบ้านซาง สพป. บึงกาฬ 84 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ สพป. หนองคาย เขต 2 84 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านพุทธรักษา สพป. สกลนคร เขต 3 84 ทอง 22  
25 โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา สพป. นครราชสีมา เขต 6 83 ทอง 25  
26 โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 83 ทอง 25  
27 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 2 83 ทอง 25  
28 โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 83 ทอง 25  
29 โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 83 ทอง 25  
30 โรงเรียนสังขะวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 3 83 ทอง 25  
31 โรงเรียนบ้านธาตุ สพป. ขอนแก่น เขต 5 82 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 82 ทอง 31  
33 โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 82 ทอง 31  
34 โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำ สพป. สกลนคร เขต 1 82 ทอง 31  
35 โรงเรียนบ้านลุงตามัน สพป. นครราชสีมา เขต 7 82 ทอง 31  
36 โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 82 ทอง 31  
37 โรงเรียนบ้านหนองเต็ง "จันทศิริอนุสรณ์" สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 82 ทอง 31  
38 โรงเรียนบ้านโนนบอน สพป. อุบลราชธานี เขต 4 82 ทอง 31  
39 โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง 31  
40 โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 2 80 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านเสาเล้า สพป. นครพนม เขต 2 80 ทอง 40  
42 โรงเรียนบ้านทุ่งมน สพป. ขอนแก่น เขต 2 77 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 77 เงิน 42  
44 โรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 77 เงิน 42  
45 โรงเรียนชุมชนท่าสะอาด สพป. เลย เขต 1 75 เงิน 45  
46 โรงเรียนบ้านสร้างก่อ สพป. อุดรธานี เขต 4 75 เงิน 45  
47 โรงเรียนบ้านหินลาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 74 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย สพป. ขอนแก่น เขต 1 74 เงิน 47  
49 โรงเรียนกันเกราพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 1 73 เงิน 49  
50 โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 73 เงิน 49  
51 โรงเรียนนิคม ๓(กรมประชาสงเคราะห์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 73 เงิน 49  
52 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 73 เงิน 49  
53 โรงเรียนบ้านเหล่าคราม สพป. มุกดาหาร 73 เงิน 49  
54 โรงเรียนบ้านสนวนนางแก้ว สพป. สุรินทร์ เขต 1 71 เงิน 54  
55 โรงเรียนบ้านคำปอแก้วคำไหล สพป. อำนาจเจริญ 70 เงิน 55  
56 โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง สพป. นครพนม เขต 1 70 เงิน 55  
57 โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 70 เงิน 55  
58 โรงเรียนสหราษฎร์อนุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 3 70 เงิน 55  
59 โรงเรียนอักษรอดุลวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 70 เงิน 55  
60 โรงเรียนบ้านทับกี่ สพป. เลย เขต 3 - -  
61 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน