ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง สพป. นครราชสีมา เขต 3 88.7 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนรวมมิตรพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 7 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนเปือย สพป. สุรินทร์ เขต 2 86.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังสะพุง สพป. เลย เขต 2 86.2 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 84.8 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 83.9 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านชะโนด2 สพป. มุกดาหาร 83.1 ทอง 7  
8 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก สพป. มหาสารคาม เขต 2 82.6 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 82.1 ทอง 9  
10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สพป. อุดรธานี เขต 1 79.9 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สพป. อุดรธานี เขต 3 79.5 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านทรัพย์ภูพาน สพป. ขอนแก่น เขต 4 78.8 เงิน 12  
13 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 78.1 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านนาเรียงทุ่งเจริญ สพป. นครพนม เขต 2 76.5 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 76 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองไศล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 75.4 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านกระเบื้องโนนทิง สพป. อุดรธานี เขต 2 75.2 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 71.7 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านสระขุด สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 70.9 เงิน 19  
20 โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สพป. อุดรธานี เขต 4 - -  
21 โรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืด สพป. สุรินทร์ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน