ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย สพป. นครราชสีมา เขต 5 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองตาด สพป. นครราชสีมา เขต 6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโคกวัด สพป. สุรินทร์ เขต 1 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยหัน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนเคียวนำ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 80 ทอง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน