ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสามัคคี สพป. นครพนม เขต 2 92.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนไพลอำนวยวิทย์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 92.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 91 ทอง 4  
6 โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 89.6 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองพลวง สพป. นครราชสีมา เขต 5 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนแซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 88 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ สพป. นครราชสีมา เขต 6 87.3 ทอง 9  
10 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา62(บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านเขาคอก สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 86.3 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบ สพป. นครราชสีมา เขต 1 86 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน สพป. อุดรธานี เขต 1 85.6 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหัวสะพาน(เทพสถิต) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 84.3 ทอง 15  
16 โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 84.3 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. เลย เขต 1 84 ทอง 17  
18 โรงเรียนอนุบาลชุมแพ สพป. ขอนแก่น เขต 5 84 ทอง 17  
19 โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 84 ทอง 17  
20 โรงเรียนบ้านตะเคียน สพป. สุรินทร์ เขต 1 83.3 ทอง 20  
21 โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 83 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. สกลนคร เขต 3 82.6 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านเค็ง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 82.6 ทอง 22  
24 โรงเรียนอมตวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 82.6 ทอง 22  
25 โรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุง สพป. นครราชสีมา เขต 7 82.3 ทอง 25  
26 โรงเรียนกิริวัฒนศักดิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 82 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านป่าสน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านอุ่ม สพป. เลย เขต 2 81.6 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ สพป. มหาสารคาม เขต 3 81.6 ทอง 28  
30 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 3 81.6 ทอง 28  
31 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 81.6 ทอง 28  
32 โรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81.3 ทอง 32  
33 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 81.3 ทอง 32  
34 โรงเรียนบ้านดู่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 80.6 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านบึงพระ สพป. นครราชสีมา เขต 2 80.6 ทอง 34  
36 โรงเรียนบ้านสร้างบก สพป. สุรินทร์ เขต 2 80.6 ทอง 34  
37 โรงเรียนบ้านสันติสุขการไฟฟ้าอุปถัมภ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 80.3 ทอง 37  
38 โรงเรียนชุมชนบ้านขวาว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 75.3 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านผักบุ้ง สพป. อุดรธานี เขต 4 73 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. มหาสารคาม เขต 2 71.6 เงิน 40  
41 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร สพป. มุกดาหาร 71.6 เงิน 40  
42 โรงเรียนบ้านโคกงาม สพป. เลย เขต 3 70 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านดงหลวง สพป. สกลนคร เขต 1 63.6 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน สพป. อุดรธานี เขต 2 63 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนอนุบาลวิภาวี สพป. บึงกาฬ 61.6 ทองแดง 45  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน