ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาโนน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 93.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 1 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 3 90.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 89.75 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89.5 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านบิง สพป. นครราชสีมา เขต 2 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 86.25 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองแลงระไง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 85.25 ทอง 10  
11 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านวัด สพป. นครราชสีมา เขต 6 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 74.75 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน