ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. เลย เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคำสะอาด สพป. สกลนคร เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่าศรีไคล สพป. สกลนคร เขต 3 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 92 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 92 ทอง 4  
7 โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 92 ทอง 4  
8 โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) สพป. นครราชสีมา เขต 1 91 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง สพป. ยโสธร เขต 1 91 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว สพป. สุรินทร์ เขต 3 91 ทอง 8  
12 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 91 ทอง 8  
13 โรงเรียนบ้านผักบุ้ง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 91 ทอง 8  
14 โรงเรียนบ้านลุงตามัน สพป. นครราชสีมา เขต 7 91 ทอง 8  
15 โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 91 ทอง 8  
16 โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 91 ทอง 8  
17 โรงเรียนบ้านตะโกโคก สพป. นครราชสีมา เขต 6 90 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง สพป. อุดรธานี เขต 3 90 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก สพป. ชัยภูมิ เขต 3 90 ทอง 17  
20 โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 90 ทอง 17  
21 โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป. นครราชสีมา เขต 2 90 ทอง 17  
22 โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ สพป. มหาสารคาม เขต 1 90 ทอง 17  
23 โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 90 ทอง 17  
24 โรงเรียนบ้านโพน สพป. มหาสารคาม เขต 3 90 ทอง 17  
25 โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ สพป. เลย เขต 1 90 ทอง 17  
26 โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ สพป. บึงกาฬ 90 ทอง 17  
27 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ สพป. อำนาจเจริญ 89 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 89 ทอง 27  
29 โรงเรียนบ้านกันโจรง สพป. สุรินทร์ เขต 1 89 ทอง 27  
30 โรงเรียนบ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) สพป. นครราชสีมา เขต 3 89 ทอง 27  
31 โรงเรียนบ้านนาดี (นาเยีย) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 89 ทอง 27  
32 โรงเรียนบ้านนาพู่ สพป. อุดรธานี เขต 1 89 ทอง 27  
33 โรงเรียนบ้านฝั่งเพ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 89 ทอง 27  
34 โรงเรียนบ้านไกลเสนียด สพป. สุรินทร์ เขต 2 89 ทอง 27  
35 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 89 ทอง 27  
36 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 89 ทอง 27  
37 โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข สพป. ขอนแก่น เขต 2 88 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง สพป. ยโสธร เขต 2 88 ทอง 37  
39 โรงเรียนบ้านคูบัว สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 88 ทอง 37  
40 โรงเรียนบ้านช่อระกา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88 ทอง 37  
41 โรงเรียนบ้านบาก2 สพป. มุกดาหาร 88 ทอง 37  
42 โรงเรียนบ้านวังโพน สพป. ขอนแก่น เขต 4 88 ทอง 37  
43 โรงเรียนบ้านหนองนกทา สพป. อุบลราชธานี เขต 2 88 ทอง 37  
44 โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) สพป. นครราชสีมา เขต 5 88 ทอง 37  
45 โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 1 88 ทอง 37  
46 โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 88 ทอง 37  
47 โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม สพป. อุดรธานี เขต 2 88 ทอง 37  
48 โรงเรียนบ้านเทื่อม สพป. อุดรธานี เขต 4 88 ทอง 37  
49 โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง สพป. นครพนม เขต 2 88 ทอง 37  
50 โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 88 ทอง 37  
51 โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 88 ทอง 37  
52 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 88 ทอง 37  
53 โรงเรียนสามขาพิทยาคม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 87 ทอง 53  
54 โรงเรียนหนองอารีพิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 87 ทอง 53  
55 โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 87 ทอง 53  
56 โรงเรียนบ้านสุวรรณวารี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 56  
57 โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง สพป. ขอนแก่น เขต 3 86 ทอง 56  
58 โรงเรียนบ้านห้วยทอง สพป. เลย เขต 3 86 ทอง 56  
59 โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี สพป. นครพนม เขต 1 85 ทอง 59  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน