ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 95.4 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองจาน สพป. นครราชสีมา เขต 5 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเขาคอก สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 90.4 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) สพป. นครราชสีมา เขต 1 88.6 ทอง 6  
7 โรงเรียน บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 88.4 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านตูมหวาน สพป. มุกดาหาร 87.2 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านศรีนวล สพป. สุรินทร์ เขต 3 84.8 ทอง 9  
10 โรงเรียนโนนสำราญวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83.2 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว สพป. ชัยภูมิ เขต 3 82.2 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 81.6 ทอง 12  
13 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 81.4 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านอาเลา สพป. สุรินทร์ เขต 2 81 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. สกลนคร เขต 3 80.6 ทอง 15  
16 โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 5 80.2 ทอง 16  
17 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ สพป. นครราชสีมา เขต 7 80.2 ทอง 16  
18 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร สพป. มหาสารคาม เขต 1 80.2 ทอง 16  
19 โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ สพป. สกลนคร เขต 1 80 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านสว่าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 78.8 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 77.8 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านทุ่งมน สพป. ยโสธร เขต 1 77.6 เงิน 22  
23 โรงเรียนร่มเกล้า สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 77.2 เงิน 23  
24 โรงเรียนเชียงดีกุดเซือม สพป. อุดรธานี เขต 4 75 เงิน 24  
25 โรงเรียนวัดกลางดง สพป. นครราชสีมา เขต 4 74.8 เงิน 25  
26 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 74.8 เงิน 25  
27 โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 74.2 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 74 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 72.4 เงิน 29  
30 โรงเรียนหนองแวงยาว สพป. ขอนแก่น เขต 3 67.8 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนบ้านหมากมาย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 64.6 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 62.6 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 62.6 ทองแดง 32  
34 โรงเรียนตะแบกวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 61.6 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 60.8 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 60.6 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย สพป. บึงกาฬ 0 เข้าร่วม  
38 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. นครพนม เขต 2 - -  
39 โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  
40 โรงเรียนเทียมนครวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน