ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนเชือก สพป. ชัยภูมิ เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาโนน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองยาง (อนุศาสนานุสรณ์) สพป. นครราชสีมา เขต 5 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านตาอุด สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 77 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 77 เงิน 7  
10 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 2 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านมาบกราด สพป. นครราชสีมา เขต 3 76 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านร่องสะอาด สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 76 เงิน 10  
13 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านสะโน สพป. สุรินทร์ เขต 1 71 เงิน 14  
15 โรงเรียนโซงเหล่าโป่วิทยา สพป. ยโสธร เขต 1 67 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านอำปึล สพป. สุรินทร์ เขต 3 66 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านนาพู่ สพป. อุดรธานี เขต 1 65 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนเนรมิตศึกษา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 64 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 59 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สพป. อุดรธานี เขต 4 - -  
21 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  
22 โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน