ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโนนสำราญวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านขอนแก่น สพป. สุรินทร์ เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 3 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาศรีสุข สพป. สุรินทร์ เขต 2 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดบ้านไทร(เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 90 ทอง 6  
8 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 2 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 5 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ สพป. บึงกาฬ 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนเทียมนครวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 87 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 86 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 86 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 85 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านนาพู่ สพป. อุดรธานี เขต 1 78 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 77 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 74 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป. นครราชสีมา เขต 7 73 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 5 73 เงิน 18  
20 โรงเรียนบ้านร่องสะอาด สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 71 เงิน 20  
21 โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 70 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านโคกตาล สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 68 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 67 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านโจด สพป. นครราชสีมา เขต 6 67 ทองแดง 23  
25 โรงเรียนตะแบกวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 66 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 65 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านแสนสี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 65 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนวัดกลางดง สพป. นครราชสีมา เขต 4 65 ทองแดง 26  
29 โรงเรียนเชียงดีกุดเซือม สพป. อุดรธานี เขต 4 60 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. นครพนม เขต 2 - -  
31 โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน