ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น สพป. นครราชสีมา เขต 5 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกลอยสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 3 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนสาคริชวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองพิมาน สพป. สุรินทร์ เขต 2 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนประจันตวิทยา สพป. เลย เขต 2 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 3 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 3 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนเสนสิริอนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านระวี สพป. สุรินทร์ เขต 1 83 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สพป. ขอนแก่น เขต 2 83 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 83 ทอง 12  
15 โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 80 ทอง 15  
16 โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน สพป. ชัยภูมิ เขต 2 80 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านตามา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 80 ทอง 15  
18 โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 80 ทอง 15  
19 โรงเรียนบ้านผักหนาม สพป. ขอนแก่น เขต 4 80 ทอง 15  
20 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 80 ทอง 15  
21 โรงเรียนเทียมนครวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 80 ทอง 15  
22 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 79 เงิน 22  
23 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ สพป. นครราชสีมา เขต 7 78 เงิน 23  
24 โรงเรียนมารีวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 78 เงิน 23  
25 โรงเรียนบ้านหนองจาน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 77 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านดอนแสนสุข สพป. นครราชสีมา เขต 3 76 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านวัดหลวง สพป. หนองคาย เขต 2 76 เงิน 26  
28 โรงเรียนบ้านศรีสุข สพป. มหาสารคาม เขต 3 76 เงิน 26  
29 โรงเรียนบ้านเหล่าขาม (มูลสารศึกษาสงเคราะห์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 76 เงิน 26  
30 โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 76 เงิน 26  
31 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 76 เงิน 26  
32 โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 76 เงิน 26  
33 โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 75 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. นครราชสีมา เขต 6 75 เงิน 33  
35 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 75 เงิน 33  
36 โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป. ยโสธร เขต 2 75 เงิน 33  
37 โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3 " สพป. นครพนม เขต 1 74 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านนาคลอง สพป. อุดรธานี เขต 1 73 เงิน 38  
39 โรงเรียนโคกสำราญพรสวรรค์ สพป. บึงกาฬ 72 เงิน 39  
40 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 71 เงิน 40  
41 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 70 เงิน 41  
42 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 70 เงิน 41  
43 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 70 เงิน 41  
44 โรงเรียนบ้านโนนงามศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 69 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนอนุบาลคำชะอี สพป. มุกดาหาร 68 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง สพป. ขอนแก่น เขต 3 67 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 67 ทองแดง 46  
48 โรงเรียนบ้านหัวหาด สพป. นครพนม เขต 2 66 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป. อุดรธานี เขต 4 66 ทองแดง 48  
50 โรงเรียนนาตะโครก สพป. นครราชสีมา เขต 4 65 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตาก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 65 ทองแดง 50  
52 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 64 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนบ้านโนนกอย สพป. ยโสธร เขต 1 63 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 50 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน