ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป. นครราชสีมา เขต 7 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทียมนครวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 89 ทอง 4  
6 โรงเรียนอนุบาลภูพาน สพป. สกลนคร เขต 1 89 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านขอนแก่น สพป. สุรินทร์ เขต 1 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 88 ทอง 7  
9 โรงเรียนโนนสำราญวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านนาพู่ สพป. อุดรธานี เขต 1 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนเนรมิตศึกษา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 87 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 85 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านดงบัง สพป. บึงกาฬ 84 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ สพป. สุรินทร์ เขต 2 83 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่. สพป. นครราชสีมา เขต 6 82 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 82 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 80 ทอง 19  
20 โรงเรียนวัดกลางดง สพป. นครราชสีมา เขต 4 78 เงิน 20  
21 โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 5 76 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านซับพลู สพป. นครราชสีมา เขต 5 75 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านแสนสี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 75 เงิน 22  
24 โรงเรียนบ้านโคกตาล สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 74 เงิน 24  
25 โรงเรียนกลุ่มโรงเรียนกกยางสร้างกี่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 70 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 70 เงิน 25  
27 โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 70 เงิน 25  
28 โรงเรียนเชียงดีกุดเซือม สพป. อุดรธานี เขต 4 70 เงิน 25  
29 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. นครพนม เขต 2 - -  
30 โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 - -  
31 โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน