ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 96.2 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 3 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเสกกอง สพป. สุรินทร์ เขต 3 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 90.4 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านผักหนาม สพป. ขอนแก่น เขต 4 90.2 ทอง 8  
9 โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3 " สพป. นครพนม เขต 1 89.8 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านนานวล สพป. สุรินทร์ เขต 2 89.4 ทอง 11  
12 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 89.2 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านตามา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 89 ทอง 13  
14 โรงเรียนสุขานารี สพป. นครราชสีมา เขต 1 88.8 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านโคกสวัสดี สพป. สกลนคร เขต 2 88.6 ทอง 15  
16 โรงเรียนเทียมนครวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 88.4 ทอง 16  
17 โรงเรียนหนองประดู่วิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 87.2 ทอง 17  
18 โรงเรียนประจันตวิทยา สพป. เลย เขต 2 87 ทอง 18  
19 โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 86.8 ทอง 19  
20 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 86.6 ทอง 20  
21 โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง สพป. มุกดาหาร 85.4 ทอง 21  
22 โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 85.4 ทอง 21  
23 โรงเรียนสาคริชวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง 23  
24 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 84.8 ทอง 24  
25 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ สพป. นครราชสีมา เขต 7 84.6 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านห้วยดู่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84.2 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านภูมิสตึง สพป. สุรินทร์ เขต 1 83.6 ทอง 27  
28 โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 83.4 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 83.2 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านดอนแสนสุข สพป. นครราชสีมา เขต 3 82.8 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านละเวี้ย(แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 82.6 ทอง 32  
33 โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 82.4 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. นครราชสีมา เขต 6 82.2 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป. อุดรธานี เขต 4 82 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านหนองแกหนองโน สพป. ชัยภูมิ เขต 2 81.8 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านโนนกอย สพป. ยโสธร เขต 1 81.2 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านดงบัง สพป. บึงกาฬ 81 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 80.8 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านวัดหลวง สพป. หนองคาย เขต 2 80.6 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านหนองระนาม สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 80.6 ทอง 40  
42 โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 5 80.4 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว สพป. อุดรธานี เขต 1 80.2 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านซับพลู สพป. นครราชสีมา เขต 5 80 ทอง 44  
45 โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนาศรีวิสารรังสรรค์ สพป. ยโสธร เขต 2 80 ทอง 44  
46 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 79.8 เงิน 46  
47 โรงเรียนบ้านโจดบัวบาน สพป. มหาสารคาม เขต 3 76.6 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง สพป. ขอนแก่น เขต 3 76 เงิน 48  
49 โรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 75.8 เงิน 49  
50 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. นครพนม เขต 2 75.8 เงิน 49  
51 โรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 75.8 เงิน 49  
52 โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 75 เงิน 52  
53 โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 - -  
54 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน