ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตลาดชัย สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 5 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปัญจคามฯ) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 88 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ" สพป. นครราชสีมา เขต 7 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย สพป. นครราชสีมา เขต 6 86 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านป่าชัน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม สพป. ขอนแก่น เขต 5 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 77 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านนาโนน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 77 เงิน 9  
12 โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 3 73 เงิน 12  
13 โรงเรียนกลุ่มโรงเรียนกกยางสร้างกี่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 68 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านนาศรีสุข สพป. สุรินทร์ เขต 2 68 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนบ้านโดน สพป. มหาสารคาม เขต 2 65 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนวัดกลางดง สพป. นครราชสีมา เขต 4 65 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 - -  
18 โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน