ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 5 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาโนน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านตลาดชัย สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ สพป. นครราชสีมา เขต 7 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 5 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านป่าชัน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 81 ทอง 11  
12 โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 3 80.9 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านโดน สพป. มหาสารคาม เขต 2 80.7 ทอง 13  
14 โรงเรียนเมืองที สพป. สุรินทร์ เขต 1 80.5 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปัญจคามฯ) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 80.4 ทอง 15  
16 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 3 75 เงิน 16  
17 โรงเรียนกลุ่มโรงเรียนกกยางสร้างกี่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 - -  
18 โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 - -  
19 โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน