ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบิง สพป. นครราชสีมา เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 5 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน สพป. ชัยภูมิ เขต 2 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 3 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโคกสวัสดี สพป. สกลนคร เขต 2 88.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนกลุ่มโรงเรียนกกยางสร้างกี่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สพป. ขอนแก่น เขต 2 86.66 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านห้วยดู่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 86 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านขุมคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 85.66 ทอง 14  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 85.33 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านตึกชุม สพป. สุรินทร์ เขต 2 85.33 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. อุบลราชธานี เขต 4 85.33 ทอง 15  
18 โรงเรียนสาคริชวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85.33 ทอง 15  
19 โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ สพป. สุรินทร์ เขต 1 85.33 ทอง 15  
20 โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 5 84.33 ทอง 20  
21 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 84.33 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์ สพป. ยโสธร เขต 1 83.66 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านเฉลียง(คุรุราษฏร์บำรุง) สพป. นครราชสีมา เขต 3 83.66 ทอง 22  
24 โรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 83.33 ทอง 24  
25 โรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน สพป. นครพนม เขต 1 83 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 83 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านแม่นนท์ สพป. อุดรธานี เขต 1 83 ทอง 25  
28 โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 82.66 ทอง 28  
29 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 82.66 ทอง 28  
30 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 สพป. นครราชสีมา เขต 4 82 ทอง 30  
32 โรงเรียนบ้านโนนเต็ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 82 ทอง 30  
33 โรงเรียนบ้านหยวก สพป. อุดรธานี เขต 4 81.66 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ สพป. นครราชสีมา เขต 7 81.33 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 80.33 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านตามา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 80 ทอง 36  
37 โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา สพป. อำนาจเจริญ 79.66 เงิน 37  
38 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร สพป. มุกดาหาร 79.33 เงิน 38  
39 โรงเรียนโพธิเสนวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 76.66 เงิน 39  
40 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 70.66 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านหินลาดนาดี สพป. ขอนแก่น เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน