ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ" สพป. นครราชสีมา เขต 7 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดน้ำไหล สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 5 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป. นครราชสีมา เขต 3 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดกลางดง สพป. นครราชสีมา เขต 4 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 5 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านร่องสะอาด สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 84 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านสว่าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 84 ทอง 7  
10 โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 3 84 ทอง 7  
11 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านนาศรีสุข สพป. สุรินทร์ เขต 2 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านโคกตาล สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 81 ทอง 12  
14 โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล สพป. สุรินทร์ เขต 1 81 ทอง 12  
15 โรงเรียนบ้านยางใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 80 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 80 ทอง 15  
18 โรงเรียนบ้านโดน สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 15  
19 โรงเรียนวัดบ้านสนวน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 80 ทอง 15  
20 โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 15  
21 โรงเรียนดู่ลาด สพป. ยโสธร เขต 2 - -  
22 โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน