ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา สพป. มหาสารคาม เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดงบัง(สว่างวิทยา) สพป. นครราชสีมา เขต 7 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านจอหอ สพป. นครราชสีมา เขต 1 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนเขว้าศึกษา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ สพป. ยโสธร เขต 1 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี สพป. นครพนม เขต 1 89 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 5 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป. อุดรธานี เขต 1 88 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านตาอุด สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนเทศบาลสังขะ สพป. สุรินทร์ เขต 3 87 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 86 ทอง 12  
13 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 86 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านท่าอ่าง สพป. นครราชสีมา เขต 2 85 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านห้วยเซือมใต้ สพป. บึงกาฬ 85 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านเป้า (รัฐราษฎ์บำรุง) สพป. อุบลราชธานี เขต 2 84 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 83 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านกอย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 82 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น สพป. มหาสารคาม เขต 1 81 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านท่าช่วง สพป. อุดรธานี เขต 3 79 เงิน 20  
21 โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 78 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองแสงน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 4 77 เงิน 22  
23 โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 76 เงิน 23  
24 โรงเรียนวัดบ้านค้อหวาง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 75 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ สพป. นครราชสีมา เขต 6 74 เงิน 25  
26 โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 68 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านคำสะแนน สพป. สกลนคร เขต 2 68 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนบ้านปางคอม สพป. เลย เขต 1 68 ทองแดง 26  
29 โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก้งเรือง) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 68 ทองแดง 26  
30 โรงเรียนบ้านคำพอก2 สพป. มุกดาหาร 67 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนบ้านเมืองแฝก สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 67 ทองแดง 30  
32 โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 67 ทองแดง 30  
33 โรงเรียนบ้านขัวแคน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 66 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย สพป. นครราชสีมา เขต 4 66 ทองแดง 33  
35 โรงเรียนบ้านผาขาว สพป. เลย เขต 2 66 ทองแดง 33  
36 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 66 ทองแดง 33  
37 โรงเรียนบ้านแตล สพป. สุรินทร์ เขต 1 66 ทองแดง 33  
38 โรงเรียนบ้านดอนแดง อ.นาหว้า สพป. นครพนม เขต 2 65 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบ้านนาดี สพป. หนองคาย เขต 2 65 ทองแดง 38  
40 โรงเรียนบ้านพีพวย สพป. ชัยภูมิ เขต 2 65 ทองแดง 38  
41 โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ (คุรุราษฎร์ชูวิทย์) สพป. สกลนคร เขต 1 65 ทองแดง 38  
42 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 3 65 ทองแดง 38  
43 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 64 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 64 ทองแดง 43  
45 โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 64 ทองแดง 43  
46 โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 63 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนบ้านหยวก สพป. อุดรธานี เขต 4 63 ทองแดง 46  
48 โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว สพป. หนองคาย เขต 1 63 ทองแดง 46  
49 โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน คึมชาด สพป. ขอนแก่น เขต 3 62 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 62 ทองแดง 49  
51 โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก สพป. มหาสารคาม เขต 3 62 ทองแดง 49  
52 โรงเรียนหาญใจพิทยาคม สพป. อุดรธานี เขต 2 61 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 61 ทองแดง 52  
54 โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง สพป. ยโสธร เขต 2 60 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนบ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก สพป. ขอนแก่น เขต 2 60 ทองแดง 54  
56 โรงเรียนบ้านเฉนียง สพป. สุรินทร์ เขต 2 60 ทองแดง 54  
57 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 60 ทองแดง 54  
58 โรงเรียนบ้านโพนสูง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 60 ทองแดง 54  
59 โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 60 ทองแดง 54  
60 โรงเรียนอนุบาลชุลีพร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 60 ทองแดง 54  
61 โรงเรียนโป่งชี สพป. เลย เขต 3 60 ทองแดง 54  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน