ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านภูมะหรี่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนแสวง สพป. อุดรธานี เขต 2 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองดุม สพป. นครราชสีมา เขต 5 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา สพป. มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม สพป. เลย เขต 1 82 ทอง 6  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป. นครราชสีมา เขต 3 82 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านกะปู สพป. สุรินทร์ เขต 3 82 ทอง 6  
10 โรงเรียนบ้านดอนกลางนุกูลวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 82 ทอง 6  
11 โรงเรียนบ้านติ้ว สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 82 ทอง 6  
12 โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 82 ทอง 6  
13 โรงเรียนบ้านบก สพป. อุบลราชธานี เขต 2 82 ทอง 6  
14 โรงเรียนบ้านละเลิงหิน สพป. นครราชสีมา เขต 7 82 ทอง 6  
15 โรงเรียนบ้านวังกระแส สพป. นครพนม เขต 1 82 ทอง 6  
16 โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 82 ทอง 6  
17 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. นครราชสีมา เขต 6 82 ทอง 6  
18 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน สพป. นครราชสีมา เขต 2 82 ทอง 6  
19 โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง 6  
20 โรงเรียนบ้านโพนเมืองน้อย สพป. อำนาจเจริญ 82 ทอง 6  
21 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 6  
22 โรงเรียนวันครู2502 สพป. มหาสารคาม เขต 1 82 ทอง 6  
23 โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 82 ทอง 6  
24 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 82 ทอง 6  
25 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า สพป. ชัยภูมิ เขต 2 81 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านชัยชนะ สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านบะป่าคา สพป. สกลนคร เขต 3 81 ทอง 25  
28 โรงเรียนบ้านร่องคำ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 81 ทอง 25  
29 โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 81 ทอง 25  
30 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 81 ทอง 25  
31 โรงเรียนบ้านหนองค้อ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 81 ทอง 25  
32 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 81 ทอง 25  
33 โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 81 ทอง 25  
34 โรงเรียนบ้านโศกน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 4 81 ทอง 25  
35 โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 81 ทอง 25  
36 โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ สพป. บึงกาฬ 81 ทอง 25  
37 โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต สพป. ชัยภูมิ เขต 3 81 ทอง 25  
38 โรงเรียนไชยศรีเรืองวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 81 ทอง 25  
39 โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์2 สพป. อุดรธานี เขต 4 80 ทอง 39  
40 โรงเรียนท่าศาลาราษฎร์วิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 80 ทอง 39  
41 โรงเรียนบ้านกกตาล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 80 ทอง 39  
42 โรงเรียนบ้านคำอ้อ สพป. อุดรธานี เขต 3 80 ทอง 39  
43 โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว สพป. นครพนม เขต 2 80 ทอง 39  
44 โรงเรียนบ้านพรานเหมือน สพป. อุดรธานี เขต 1 80 ทอง 39  
45 โรงเรียนบ้านศาลาน้อย สพป. เลย เขต 3 80 ทอง 39  
46 โรงเรียนบ้านสร้างแป้น สพป. ยโสธร เขต 1 80 ทอง 39  
47 โรงเรียนบ้านสะเอิง สพป. สุรินทร์ เขต 2 80 ทอง 39  
48 โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 80 ทอง 39  
49 โรงเรียนบ้านเกษตรสมบูรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 80 ทอง 39  
50 โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง 39  
51 โรงเรียนบ้านโชกเหนือ สพป. สุรินทร์ เขต 1 80 ทอง 39  
52 โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 80 ทอง 39  
53 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ต.โนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80 ทอง 39  
54 โรงเรียนบ้านโนนหาด สพป. ยโสธร เขต 2 80 ทอง 39  
55 โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน สพป. เลย เขต 2 80 ทอง 39  
56 โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน สพป. หนองคาย เขต 1 80 ทอง 39  
57 โรงเรียนสยามกลการ4 สพป. มุกดาหาร 80 ทอง 39  
58 โรงเรียนหนองบัวประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 80 ทอง 39  
59 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 80 ทอง 39  
60 โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง สพป. หนองคาย เขต 2 80 ทอง 39  
61 โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง สพป. ขอนแก่น เขต 3 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน