ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนห้วยปลาใยผดุงวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด สพป. ยโสธร เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสระโพนทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนากั้ง สพป. บึงกาฬ 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดอนดู่ สพป. สกลนคร เขต 2 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านขาม สพป. สุรินทร์ เขต 2 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก สพป. นครราชสีมา เขต 2 93 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านพรหมสะอาด สพป. สุรินทร์ เขต 3 93 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านหนองสะเดา สพป. นครราชสีมา เขต 6 93 ทอง 6  
10 โรงเรียนบ้านหนองแสน สพป. มหาสารคาม เขต 2 93 ทอง 6  
11 โรงเรียนบ้านห้วยหามต่าง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 93 ทอง 6  
12 โรงเรียนบ้านเปือย สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 93 ทอง 6  
13 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป. ขอนแก่น เขต 4 93 ทอง 6  
14 โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 2 93 ทอง 6  
15 โรงเรียนโคกก่องวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 93 ทอง 6  
16 โรงเรียนดอนขีวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 92 ทอง 16  
17 โรงเรียนบัวดงมันวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 92 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์สินเจริญ สพป. อุดรธานี เขต 1 92 ทอง 16  
19 โรงเรียนบ้านคอนสา สพป. เลย เขต 1 92 ทอง 16  
20 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 สพป. เลย เขต 2 92 ทอง 16  
21 โรงเรียนบ้านนาเยีย สพป. อุดรธานี เขต 3 92 ทอง 16  
22 โรงเรียนบ้านบัว สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 92 ทอง 16  
23 โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 92 ทอง 16  
24 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 92 ทอง 16  
25 โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 92 ทอง 16  
26 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 92 ทอง 16  
27 โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา สพป. นครพนม เขต 1 92 ทอง 16  
28 โรงเรียนบ้านนาดี สพป. หนองคาย เขต 2 91 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านอุดมศรีวิไลวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 91 ทอง 28  
30 โรงเรียนบ้ายโคกก่อง สพป. ยโสธร เขต 2 91 ทอง 28  
31 โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ สพป. นครราชสีมา เขต 1 91 ทอง 28  
32 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง สพป. นครราชสีมา เขต 7 91 ทอง 28  
33 โรงเรียนบ้านแก้งกอก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านโคกกลางประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 3 90 ทอง 33  
35 โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) สพป. สุรินทร์ เขต 1 90 ทอง 33  
36 โรงเรียนเรืองทองสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 90 ทอง 33  
37 โรงเรียนบ้านตังหมอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 89 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านนาไร่ใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89 ทอง 37  
39 โรงเรียนบ้านบึงหอม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 89 ทอง 37  
40 โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ (ประสมทรัพย์อนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 89 ทอง 37  
41 โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน สพป. สกลนคร เขต 3 88 ทอง 41  
42 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร สพป. นครพนม เขต 2 88 ทอง 41  
43 โรงเรียนบ้านหนองบง สพป. เลย เขต 3 88 ทอง 41  
44 โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์ สพป. หนองคาย เขต 1 87 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านโสก สพป. มุกดาหาร 87 ทอง 44  
46 โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 87 ทอง 44  
47 โรงเรียนบ้านนาเสียวหนองชาติ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86 ทอง 47  
48 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 86 ทอง 47  
49 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. อุดรธานี เขต 4 86 ทอง 47  
50 โรงเรียนบ้านหนองแมงดา สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง 50  
51 โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 84 ทอง 51  
52 โรงเรียนวัดบ้านส่อง สพป. นครราชสีมา เขต 3 81 ทอง 52  
53 โรงเรียนบ้านแกนาคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 80 ทอง 53  
54 โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 1 79 เงิน 54  
55 โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน สพป. มหาสารคาม เขต 1 78 เงิน 55  
56 โรงเรียนบ้านขามทะเลสอ สพป. นครราชสีมา เขต 5 76 เงิน 56  
57 โรงเรียนบ้านลำทองหลาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 76 เงิน 56  
58 โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป. ชัยภูมิ เขต 3 76 เงิน 56  
59 โรงเรียนบ้านเขื่อน(เขื่อนศึกษาคาร) สพป. มหาสารคาม เขต 3 76 เงิน 56  
60 โรงเรียนบ้านโนนแท่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 76 เงิน 56  
61 โรงเรียนโนนเขวาประชารักษ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 76 เงิน 56  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน