ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราษฎร์พัฒนา สพป. สุรินทร์ เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองเชือก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาขาม (บึงโขงหลง) สพป. บึงกาฬ 83.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 5 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม สพป. นครราชสีมา เขต 6 83 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 83 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82.5 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านอีเติ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 82.5 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 81.5 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านปวนพุ สพป. เลย เขต 2 81.5 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. ขอนแก่น เขต 4 81.5 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 81.5 ทอง 10  
14 โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81 ทอง 14  
15 โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 81 ทอง 14  
16 โรงเรียนดอนท้าววิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 1 80.5 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 80.5 ทอง 16  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้น สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 80 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด สพป. อุดรธานี เขต 3 80 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง สพป. ขอนแก่น เขต 3 80 ทอง 18  
21 โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 80 ทอง 18  
22 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. สุรินทร์ เขต 1 80 ทอง 18  
23 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง 18  
24 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 80 ทอง 18  
25 โรงเรียนบ้านนาฝาย สพป. อุดรธานี เขต 2 78 เงิน 25  
26 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร สพป. มหาสารคาม เขต 1 77 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านน้ำแคม สพป. เลย เขต 1 76.5 เงิน 27  
28 โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 75.5 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 75.5 เงิน 28  
30 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 75 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านหนองอั้ว สพป. หนองคาย เขต 2 75 เงิน 30  
32 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ สพป. นครพนม เขต 2 74 เงิน 32  
33 โรงเรียนเสนสิริอนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 73 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สกลนคร เขต 2 72 เงิน 34  
35 โรงเรียนสาวแหวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 72 เงิน 34  
36 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ สพป. อำนาจเจริญ 69.5 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. เลย เขต 3 69.5 ทองแดง 36  
38 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. นครพนม เขต 1 69.5 ทองแดง 36  
39 โรงเรียนบ้านน้ำซึม สพป. อุดรธานี เขต 4 69 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 69 ทองแดง 39  
41 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 69 ทองแดง 39  
42 โรงเรียนโคกล่ามวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 69 ทองแดง 39  
43 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 สพป. นครราชสีมา เขต 4 68.5 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 68 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนบ้านปอหมัน สพป. สุรินทร์ เขต 2 67.5 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 67 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า) สพป. อุดรธานี เขต 1 67 ทองแดง 46  
48 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 66.5 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 66.5 ทองแดง 48  
50 โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง สพป. นครราชสีมา เขต 3 66 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน สพป. มหาสารคาม เขต 3 66 ทองแดง 50  
52 โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ สพป. ยโสธร เขต 2 66 ทองแดง 50  
53 โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย สพป. ชัยภูมิ เขต 2 66 ทองแดง 50  
54 โรงเรียนบ้านเพีย สพป. สกลนคร เขต 3 66 ทองแดง 50  
55 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 66 ทองแดง 50  
56 โรงเรียนแก้งโนนคำประชาสรรค์ สพป. มุกดาหาร 65.5 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนบ้านหนองคึม สพป. นครราชสีมา เขต 7 64.5 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนบ้านเขื่องคำ สพป. ยโสธร เขต 1 64.5 ทองแดง 57  
59 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 64.5 ทองแดง 57  
60 โรงเรียนบ้านลุงเขว้า สพป. นครราชสีมา เขต 2 64 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 63 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน