ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลไพรบึง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 99.8 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ สพป. นครราชสีมา เขต 7 99.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 99.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองกุง(วาปีปทุุม) สพป. มหาสารคาม เขต 2 98.8 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านผือ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 98.6 ทอง 5  
6 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป. นครราชสีมา เขต 2 98.2 ทอง 6  
7 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) สพป. อุดรธานี เขต 4 98 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านไทรงาม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 97.8 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองตะเข้หนองตูม สพป. นครราชสีมา เขต 3 97.6 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา สพป. อุบลราชธานี เขต 3 97.4 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านวังรางน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 4 97.2 ทอง 11  
12 โรงเรียนหนองหว้าโพนศิลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 97 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านโนนดู่ (อ.วังหิน) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 96.8 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านส้งเปือย สพป. สกลนคร เขต 3 96.6 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ สพป. อุดรธานี เขต 2 96.4 ทอง 15  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 96.2 ทอง 16  
17 โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 96 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านทับโพธิ์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 95.6 ทอง 18  
19 โรงเรียนวัดโกรกประดู่ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 95.4 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านห้วยทรายศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 4 95.2 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 95.2 ทอง 20  
22 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 95 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านคำสว่าง สพป. นครพนม เขต 1 95 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านมะกอก สพป. มหาสารคาม เขต 1 95 ทอง 22  
25 โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 94.8 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านโคกงาม สพป. เลย เขต 3 94.8 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านโสกกาว สพป. มหาสารคาม เขต 3 94.8 ทอง 25  
28 โรงเรียนบ้านสตึก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 94.6 ทอง 28  
29 โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2 สพป. ขอนแก่น เขต 1 94.6 ทอง 28  
30 โรงเรียนบ้านทุ่งมน สพป. ขอนแก่น เขต 2 94.4 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านโป่งเปือย สพป. บึงกาฬ 94.4 ทอง 30  
32 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ สพป. อุดรธานี เขต 1 94.2 ทอง 32  
33 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 94.2 ทอง 32  
34 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา. สพป. นครราชสีมา เขต 6 94 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านนารายณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 5 94 ทอง 34  
36 โรงเรียนบ้านนาแก สพป. ชัยภูมิ เขต 2 94 ทอง 34  
37 โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 3 93.8 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 93.8 ทอง 37  
39 โรงเรียนกระจาย สพป. ยโสธร เขต 2 93.6 ทอง 39  
40 โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) สพป. นครราชสีมา เขต 1 93.6 ทอง 39  
41 โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 93.6 ทอง 39  
42 โรงเรียนบ้านคำเขือง สพป. มุกดาหาร 93.4 ทอง 42  
43 โรงเรียนหนองหูลิงเจริญเวทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 93.4 ทอง 42  
44 โรงเรียนบ้านผักคำภู สพป. สกลนคร เขต 2 93.2 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านหินโคน สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 93.2 ทอง 44  
46 โรงเรียนบ้านตาโอง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 93 ทอง 46  
47 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 93 ทอง 46  
48 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 90 ทอง 48  
49 โรงเรียนหว้านใหญ่ประชาคม สพป. อุดรธานี เขต 3 90 ทอง 48  
50 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" สพป. เลย เขต 1 90 ทอง 48  
51 โรงเรียนบ้านต้อน สพป. หนองคาย เขต 2 89.8 ทอง 51  
52 โรงเรียนบ้านปวงตึก สพป. สุรินทร์ เขต 3 89.8 ทอง 51  
53 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ สพป. หนองคาย เขต 1 89.6 ทอง 53  
54 โรงเรียนหนองเรือ-แก้งกฐินภูจำปา-นาคำสามัคคี (กลุ่มลำเซบาย) สพป. อำนาจเจริญ 89.6 ทอง 53  
55 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. เลย เขต 2 89.4 ทอง 55  
56 โรงเรียนพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) สพป. ยโสธร เขต 1 89.2 ทอง 56  
57 โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา สพป. นครพนม เขต 2 89 ทอง 57  
58 โรงเรียนเบญจคามสามัคคี สพป. ขอนแก่น เขต 3 89 ทอง 57  
59 โรงเรียนบ้านดู่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 88.8 ทอง 59  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน