ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 95.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม สพป. อำนาจเจริญ 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเมืองจากวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 88.7 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86.4 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ สพป. สกลนคร เขต 2 82.56 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 81.2 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 80.6 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาแปน สพป. เลย เขต 2 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 77 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านเสมา สพป. นครราชสีมา เขต 5 72.8 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านระกา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 - -  
13 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) สพป. นครราชสีมา เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน