ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ สพป. บึงกาฬ 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนท่าลาด สพป. นครราชสีมา เขต 7 95.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านด่านช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 6 94.6 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาหมอม้า สพป. อำนาจเจริญ 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 93.6 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว สพป. นครพนม เขต 2 93.2 ทอง 7  
8 โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) สพป. นครราชสีมา เขต 1 92.6 ทอง 8  
9 โรงเรียนไตรมิตรพิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 92 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนากุงยางคำ สพป. นครพนม เขต 1 91.8 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโคกศิลา สพป. สกลนคร เขต 2 91.4 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย สพป. ขอนแก่น เขต 2 90.6 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 90.2 ทอง 13  
14 โรงเรียน บ้านดูนสิม (อสพป.๘) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 89.8 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองหงอก สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 89.6 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89.2 ทอง 16  
17 โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 88.6 ทอง 17  
18 โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 88.2 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านวังโพน สพป. มหาสารคาม เขต 3 88 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 87.8 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านศิลาทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 87.6 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 87.4 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านพันดุง สพป. นครราชสีมา เขต 5 87.2 ทอง 23  
24 โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 87 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล สพป. อุบลราชธานี เขต 4 86.8 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 86.6 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 86.4 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านแดงน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 86.2 ทอง 28  
29 โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย สพป. นครราชสีมา เขต 2 86 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 85.8 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านสระกุด สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 85.6 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 85.4 ทอง 32  
33 โรงเรียนโนนค่าวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 85.2 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 85 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านปวนพุ สพป. เลย เขต 2 84.8 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง สพป. อุดรธานี เขต 1 84.6 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านเหล่าหมี สพป. มุกดาหาร 84.4 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านหยวก สพป. อุดรธานี เขต 4 84 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ สพป. ยโสธร เขต 2 83.8 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านภูเขาทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 83.6 ทอง 40  
41 โรงเรียนปอแดงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 83.4 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 83.2 ทอง 42  
43 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง สพป. ยโสธร เขต 1 82.8 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านสวาย สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 82.2 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 2 82 ทอง 45  
46 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก สพป. สุรินทร์ เขต 1 81.8 ทอง 46  
47 โรงเรียนบ้านคำหว้า สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81.6 ทอง 47  
48 โรงเรียนเบญจคามสามัคคี สพป. ขอนแก่น เขต 3 81.4 ทอง 48  
49 โรงเรียนบ้านวังเวิน สพป. สกลนคร เขต 3 81.2 ทอง 49  
50 โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 81 ทอง 50  
51 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 80.6 ทอง 51  
52 โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก สพป. อุดรธานี เขต 3 80.2 ทอง 52  
53 โรงเรียนบ้านห้วยหัน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง 53  
54 โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 - -  
55 โรงเรียนบ้านวังแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน