ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ สพป. หนองคาย เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. สกลนคร เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทับกี่ สพป. เลย เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกุดธาตุ สพป. ขอนแก่น เขต 5 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง สพป. ยโสธร เขต 2 84 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านสว่าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 84 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 84 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านดงหลบ สพป. นครราชสีมา เขต 7 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านผักคำภู สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย สพป. เลย เขต 2 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านบาก สพป. อุบลราชธานี เขต 2 81 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านภูเหล็ก สพป. ขอนแก่น เขต 2 81 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านสะกาด สพป. สุรินทร์ เขต 3 81 ทอง 10  
14 โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 81 ทอง 10  
15 โรงเรียนบ้านยางกะเดา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 79 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านศิลาทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 79 เงิน 15  
17 โรงเรียนอนุบาลชำนิ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 79 เงิน 15  
18 โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน สพป. อุดรธานี เขต 3 78 เงิน 18  
19 โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 78 เงิน 18  
20 โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 77 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองเรือ สพป. สุรินทร์ เขต 2 77 เงิน 20  
22 โรงเรียนบ้านหยวก สพป. อุดรธานี เขต 4 77 เงิน 20  
23 โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 69 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 0 เข้าร่วม  
25 โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง สพป. นครราชสีมา เขต 3 0 เข้าร่วม  
26 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 0 เข้าร่วม  
27 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 0 เข้าร่วม  
28 โรงเรียนบ้านภูกระแต สพป. นครพนม เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน