ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกะกำ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. ขอนแก่น เขต 5 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ" สพป. นครราชสีมา เขต 7 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสระกุด สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. นครราชสีมา เขต 6 88 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด สพป. นครราชสีมา เขต 5 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนโนนสูง สพป. อุดรธานี เขต 1 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 86 ทอง 7  
9 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง2-2 สพป. อุดรธานี เขต 4 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านคอนสาร สพป. ชัยภูมิ เขต 2 85 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง สพป. ยโสธร เขต 2 85 ทอง 9  
12 โรงเรียนบ้านท่าช้าง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 2) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 85 ทอง 9  
13 โรงเรียนบ้านมะโบ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 9  
14 โรงเรียนบ้านสว่าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85 ทอง 9  
15 โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน สพป. เลย เขต 1 84 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สพป. ชัยภูมิ เขต 3 84 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ สพป. ยโสธร เขต 1 84 ทอง 15  
18 โรงเรียนบ้านหนองแวงมน สพป. ขอนแก่น เขต 3 84 ทอง 15  
19 โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง สพป. อุดรธานี เขต 3 84 ทอง 15  
20 โรงเรียนคำค้อพิทยศึกษา สพป. อุดรธานี เขต 2 83 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านผือ สพป. หนองคาย เขต 2 83 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านหนองจำนัก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83 ทอง 20  
23 โรงเรียนบ้านแสนสุข สพป. นครราชสีมา เขต 2 83 ทอง 20  
24 โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 83 ทอง 20  
25 โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง สพป. นครราชสีมา เขต 4 83 ทอง 20  
26 โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 83 ทอง 20  
27 โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านท่าก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82 ทอง 27  
29 โรงเรียนบ้านนาทาม สพป. มุกดาหาร 82 ทอง 27  
30 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82 ทอง 27  
31 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. นครราชสีมา เขต 3 82 ทอง 27  
32 โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 82 ทอง 27  
33 โรงเรียนวัดบ้านสนวน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 82 ทอง 27  
34 โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 80 ทอง 34  
35 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3 สพป. เลย เขต 2 80 ทอง 34  
36 โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 80 ทอง 34  
37 โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 80 ทอง 34  
38 โรงเรียนบ้านผักหนาม สพป. ขอนแก่น เขต 4 - -  
39 โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง สพป. นครพนม เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน