ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สุรินทร์ เขต 1 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองฮาง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนรัง สพป. นครราชสีมา เขต 7 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านตาโกน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านดอนกลอย สพป. อุดรธานี เขต 3 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านข่อย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน สพป. เลย เขต 2 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านแสนสุข สพป. นครราชสีมา เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน