ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 97.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ สพป. มุกดาหาร 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 87.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง สพป. นครราชสีมา เขต 5 86.5 ทอง 5  
6 โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภุปอ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 86.5 ทอง 5  
7 โรงเรียนนาดี(คุรุประชารัฐ) สพป. ยโสธร เขต 2 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านภูดิน สพป. สุรินทร์ เขต 2 84.75 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 83.75 ทอง 9  
10 โรงเรียนวันครู2502 สพป. มหาสารคาม เขต 1 83.75 ทอง 9  
11 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) สพป. อุดรธานี เขต 4 83.5 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านสกุล สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 83.25 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 82.5 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัด สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านดอน สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 80.75 ทอง 15  
16 โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 79.5 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านเชียงแหว สพป. อุดรธานี เขต 2 79.5 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านหนองจาน สพป. สกลนคร เขต 2 78.75 เงิน 18  
19 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 78.5 เงิน 19  
20 โรงเรียนหนองหว้าโพนศิลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 78.25 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น สพป. เลย เขต 2 77.25 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านคำขวาง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 76.5 เงิน 22  
23 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 75.25 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 74 เงิน 24  
25 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 3 71.75 เงิน 25  
26 โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 62 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านนางิ้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 2 58.25 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) สพป. นครพนม เขต 2 56 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว สพป. อุดรธานี เขต 1 - -  
30 โรงเรียนบ้านตาดทอง สพป. ยโสธร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน