ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดงดิบ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาสีนวล สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่านางแนว สพป. ขอนแก่น เขต 3 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. มุกดาหาร 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด สพป. อุดรธานี เขต 3 81 ทอง 6  
8 โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา สพป. อำนาจเจริญ 81 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านสนบ สพป. สุรินทร์ เขต 3 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 80 ทอง 9  
11 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 80 ทอง 9  
12 โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1 80 ทอง 9  
13 โรงเรียนบ้านโดท่างาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 79 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านโนนสำราญยางเรียน สพป. บึงกาฬ 79 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านโพธิ์ห้วย สพป. สุรินทร์ เขต 2 79 เงิน 13  
16 โรงเรียนประจันตวิทยา สพป. เลย เขต 2 79 เงิน 13  
17 โรงเรียนหนองแคนวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 79 เงิน 13  
18 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 1 79 เงิน 13  
19 โรงเรียนขามสงเคราะห์ สพป. นครราชสีมา เขต 2 78 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ สพป. นครพนม เขต 1 78 เงิน 19  
21 โรงเรียนบ้านหนองอีเลิง สพป. สุรินทร์ เขต 1 78 เงิน 19  
22 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี สพป. นครพนม เขต 2 78 เงิน 19  
23 โรงเรียนอนุบาลสุดา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 78 เงิน 19  
24 โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) สพป. สกลนคร เขต 1 78 เงิน 19  
25 โรงเรียนบ้านบึงมะลู สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 77 เงิน 25  
26 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 77 เงิน 25  
27 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 76 เงิน 27  
28 โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 5 75 เงิน 28  
29 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 75 เงิน 28  
30 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 68 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนบ้านดงย่อ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 68 ทองแดง 30  
32 โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม สพป. ยโสธร เขต 1 68 ทองแดง 30  
33 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 68 ทองแดง 30  
34 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. อุดรธานี เขต 2 68 ทองแดง 30  
35 โรงเรียนบ้านโนนระเวียง สพป. นครราชสีมา เขต 6 68 ทองแดง 30  
36 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง สพป. ขอนแก่น เขต 2 68 ทองแดง 30  
37 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 68 ทองแดง 30  
38 โรงเรียนโป่งขุนเพชร สพป. ชัยภูมิ เขต 3 68 ทองแดง 30  
39 โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 65 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 65 ทองแดง 39  
41 โรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม สพป. เลย เขต 3 65 ทองแดง 39  
42 โรงเรียนบ้านคลองดินดำ สพป. นครราชสีมา เขต 4 65 ทองแดง 39  
43 โรงเรียนบ้านนาหนัง สพป. หนองคาย เขต 2 65 ทองแดง 39  
44 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 65 ทองแดง 39  
45 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. ขอนแก่น เขต 4 65 ทองแดง 39  
46 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 65 ทองแดง 39  
47 โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 65 ทองแดง 39  
48 โรงเรียนบ้านโนนกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 65 ทองแดง 39  
49 โรงเรียนมารดาวนารักษ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 65 ทองแดง 39  
50 โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ สพป. หนองคาย เขต 1 65 ทองแดง 39  
51 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 3 65 ทองแดง 39  
52 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 65 ทองแดง 39  
53 โรงเรียนบ้านสะพือใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 61 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. นครราชสีมา เขต 7 61 ทองแดง 53  
55 โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป. มหาสารคาม เขต 3 61 ทองแดง 53  
56 โรงเรียนบ้านโป่ง (คำประชานุกูล) สพป. ยโสธร เขต 2 61 ทองแดง 53  
57 โรงเรียนวัดโกรกประดู่ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 61 ทองแดง 53  
58 โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 61 ทองแดง 53  
59 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 61 ทองแดง 53  
60 โรงเรียนเคหะประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 1 61 ทองแดง 53  
61 โรงเรียนโพธิ์ตากวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 61 ทองแดง 53  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน