ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านวังแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม สพป. ชัยภูมิ เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านภูคำเบ้า สพป. ขอนแก่น เขต 4 91 ทอง 4  
5 โรงเรียน บ้านดูนสิม (อสพป.๘) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านพุทรา สพป. นครราชสีมา เขต 7 88.5 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว สพป. มหาสารคาม เขต 2 88.5 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านไฮหย่อง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88.5 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านกาเกาะ(แหลมฯ) สพป. สุรินทร์ เขต 1 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. มุกดาหาร 87 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 86.5 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 86.5 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต) สพป. นครพนม เขต 1 86 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านเก่าเดื่อ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 86 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านเซียงเซา สพป. นครพนม เขต 2 86 ทอง 14  
17 โรงเรียนแก้งกฐินภูจำปา สพป. อำนาจเจริญ 86 ทอง 14  
18 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85.5 ทอง 18  
19 โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 85.5 ทอง 18  
20 โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล สพป. สกลนคร เขต 2 85.5 ทอง 18  
21 โรงเรียนบ้านดอนสนวน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 85 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านท่าอินทร์แปลง สพป. บึงกาฬ 85 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. สุรินทร์ เขต 2 85 ทอง 21  
24 โรงเรียนบ้านเลียบ สพป. ยโสธร เขต 1 85 ทอง 21  
25 โรงเรียนเขื่อนน้ำพุง สพป. สกลนคร เขต 1 85 ทอง 21  
26 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 84.5 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านหนองม้า สพป. นครราชสีมา เขต 1 84.5 ทอง 26  
28 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 84.5 ทอง 26  
29 โรงเรียนบ้านซำกกค้อ สพป. เลย เขต 2 84 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านโคกงาม สพป. เลย เขต 3 84 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านโคกเห็ด สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 84 ทอง 29  
32 โรงเรียนบ้านโพนงามหนองตุ สพป. อุดรธานี เขต 1 84 ทอง 29  
33 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป. นครราชสีมา เขต 2 84 ทอง 29  
34 โรงเรียนบ้านท่าสำราญ สพป. หนองคาย เขต 1 83.5 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านลำดวนพัฒนา สพป. สุรินทร์ เขต 3 83.5 ทอง 34  
36 โรงเรียนบ้านสวนหม่อน สพป. อุดรธานี เขต 2 83.5 ทอง 34  
37 โรงเรียนบ้านสาวเอ้ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 83.5 ทอง 34  
38 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 83.5 ทอง 34  
39 โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ สพป. ขอนแก่น เขต 1 83.5 ทอง 34  
40 โรงเรียนบ้านดงธาตุ2 สพป. อุดรธานี เขต 4 83 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านดอนไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 83 ทอง 40  
42 โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัด สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 83 ทอง 40  
43 โรงเรียนบ้านหนองบาก สพป. ยโสธร เขต 2 83 ทอง 40  
44 โรงเรียนบ้านหนองแวงมน สพป. ขอนแก่น เขต 3 82.5 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82.5 ทอง 44  
46 โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม สพป. ชัยภูมิ เขต 2 82.5 ทอง 44  
47 โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 82.5 ทอง 44  
48 โรงเรียนบ้านคำสมิง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 82 ทอง 48  
49 โรงเรียนบ้านน้ำซับ สพป. นครราชสีมา เขต 3 82 ทอง 48  
50 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. นครราชสีมา เขต 4 82 ทอง 48  
51 โรงเรียนบ้านไร่ทาม สพป. เลย เขต 1 82 ทอง 48  
52 โรงเรียนคุรุประชานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81.5 ทอง 52  
53 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 4 81.5 ทอง 52  
54 โรงเรียนบ้านหนองหัน สพป. นครราชสีมา เขต 5 81.5 ทอง 52  
55 โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว สพป. มหาสารคาม เขต 3 81.5 ทอง 52  
56 โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 81.5 ทอง 52  
57 โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 81 ทอง 57  
58 โรงเรียนบ้านดงเหนือ สพป. สกลนคร เขต 3 81 ทอง 57  
59 โรงเรียนเพียปู่หนองเรือ สพป. อุดรธานี เขต 3 80.5 ทอง 59  
60 โรงเรียนอนุบาลเธียรวนนท์ สพป. หนองคาย เขต 2 77 เงิน 60  
61 โรงเรียนหนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 76 เงิน 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน