ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 2 91.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย สพป. หนองคาย เขต 2 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร สพป. นครพนม เขต 2 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดงกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 88.8 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองบอนเวียงชัย สพป. อุดรธานี เขต 4 88.2 ทอง 6  
7 โรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 88.1 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 87.2 ทอง 8  
9 โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 87.2 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า สพป. ยโสธร เขต 2 86.8 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านสายโท 1 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 86.7 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองปุน สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 86.7 ทอง 11  
13 โรงเรียนโนนเหมือดแอ่ สพป. บึงกาฬ 86.6 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 85.9 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านดานคำ สพป. มุกดาหาร 85.7 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านนาหมอม้า สพป. อำนาจเจริญ 85.4 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านกล้วย สพป. อุดรธานี เขต 3 85.3 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านโต่งโต้น สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 85.2 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านอาวอก สพป. สุรินทร์ เขต 3 85 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 84.9 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านดงหนองเหียน สพป. สกลนคร เขต 1 84.7 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านโจด (ท้าวสุรนารีอนุสรณ์ 4) สพป. นครราชสีมา เขต 5 84.6 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 84.5 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านวังโปร่ง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 84.4 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 84.3 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านดงเสียว สพป. สกลนคร เขต 3 84.2 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโด สพป. มหาสารคาม เขต 1 83.9 ทอง 28  
29 โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา สพป. มหาสารคาม เขต 2 83.6 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด สพป. ชัยภูมิ เขต 2 83.6 ทอง 29  
31 โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 83.4 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านท่าเมือง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านปลาบ่า สพป. เลย เขต 3 82.7 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านดอนไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 82.6 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาด สพป. ขอนแก่น เขต 5 82.3 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 81.8 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา" สพป. เลย เขต 1 81.6 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านถ่อน ต.พันนา สพป. สกลนคร เขต 2 80.3 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านหนองตะครอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 79.8 เงิน 39  
40 โรงเรียนขามสงเคราะห์ สพป. นครราชสีมา เขต 2 79.2 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านสร้างโพน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 77.4 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านนาเลิน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 67.8 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 - -  
44 โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 - -  
45 โรงเรียนบ้านหนองคลอง สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -  
46 โรงเรียนบ้านหนองพลวง สพป. นครราชสีมา เขต 1 - -  
47 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน